Pragmatisch Modelleren met UML 2.0

Pragmatisch Modelleren met UML 2.0


Zinvol gebruik van UML doorheen het software ontwikkelingsproces

19-20 June 2008 (10-18)
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen (Antwerp, Belgium)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 1150 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Volledig Programma:

Elke dag begint om 10 u. Wij verwelkomen de deelnemers met koffie/thee vanaf 9u30 en beide dagen eindigen rond 18u.

Gespreid over 2 dagen krijgt u:

1.Introductie

Een pragmatische modelleeraanpak voor systeemontwikkelprojecten.

2. Scope en bedrijfsprocessen

Starten met bedrijfsprocessen

3. Smart use cases

Smart use cases als rode draad in een project

4. Modelleren en testen

Testbare use cases

5. De user interface modelleren

Use cases en de user interface

6. Het domeinmodel

Klassen, hun attributen en hun relaties

7. Sequence diagrammen modelleren

Interactiediagrammen, patronen en applicatiearchitectuur

8. Use cases en services

Modelleren in servicegeorienteerde architecturen

9.Modelleren in agile systeemontwikkelprojecten

Dealing with reality, not artifacts

10. Model driven development

Bonus topic

SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.