Business Analyse Technieken (Tweedaagse Workshop)
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Business Analyse Technieken (Tweedaagse Workshop)

  Tweedaagse workshop boordevol technieken, diagramma's en aanpakken moet u zeker kennen als BA. Een Survival Kit voor Succesvolle Business Analysten

   ON REQUEST
   In-company (YOUR COMPANY)
   Prijs: MAX 16 Deelnemers: 4500 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door Christian Gijsels


  Volledig Programma:

  Dit programma is verspreid over 2 dagen, die opeenvolgend of met een zekere tussentijd kunnen gevolgd worden. De eerste technieken gaan eerder over het analyseren van de business requirements, en het verzamelen van de functionele en niet-functionele requirements.

  WELKOM
  Introductie van de spreker, de deelnemers en de workshop
  INTRO
  Inleiding tot en Positionering van Business Analyse
  • Een helicopterblik op bedrijfsbeheer: richten, inrichten en verrichten. Van strategie, missie en visie over gestructureerde bedrijfsprocessen naar geautomatiseerde oplossingen.
  • Het 3D Enterprise Blueprinting Model
  • Wat is business analyse en waaruit bestaat dit ?
  • Van business analyse naar business case
  • Het belang van een goede Requirements Analyse
  • Welke rol spelen procesmodellering (BPM) en de notatiestandaard BPMN ?
  • Hoe gaat u van businessanalyse over businesscase naar functionele analyse ?
  • Wanneer en waarom UML ?
  • De verschillende soorten Use Cases
  BMC
  Business Model Canvas Diagrams (BMC)
  • Waarom dit model ?
  • De betekenis van de 9 onderdelen van het Business Model Canvas template
  • Hoe gebruik je het canvas op de juiste manier ?
  • Case study, demo & oefeningen
  VPC
  Value Proposition Canvas (VPC)
  • Waarom VPC ?
  • Hoe gebruik je de template: wat betekenen de 6 onderdelen van de template ?
  • Hoe gebruik je het canvas op de juiste manier ?
  • Case study, demo & oefeningen
  KANO
  Kano Diagrams
  • Betekenis en gebruik van het Kano diagram
  • Hoe breng je klantentevredenheid in kaart brengen ?
  • Case study, demo & oefeningen
  FF
  Force Field Diagrams
  • Betekenis en gebruik van het Force Field diagram
  • Hoe bouw je dit stapsgewijs op ?
  • Analyse van het Force Field diagram
  • Ondersteunende software tools
  • Case study, demo & oefeningen
  BROWNPAPER
  Brown Paper Sessies
  • Wat is een brown paper sessie ?
  • Hoe verloopt zo'n sessie in de praktijk ?
  • Tips en advies voor een succesvolle brown paper sessie
  • Software-ondersteuning
  • Case study, demo & oefeningen
  • Welke alternatieven bestaan er voor een brown paper sessie ?
  MINDMAPS
  Mindmaps
  • Inleiding tot Mindmapping
  • Algemeen overzicht en geschiedenis
  • Hoe maak je een Mind Map: normal mode, review mode en brainstorm mode
  • Tips en ideeën
  • Voordelen van mindmaps
  • Software-ondersteuning
  • Case study, demo & oefeningen
  SWOT
  SWOT Analyse van een Project
  • Waarom is het project noodzakelijk ? Wanneer wordt een business case gemaakt ?
  • SWOT analyse van een projectvoorstel.
  • Hoe lost dit de problemen op of maakt dit de opportuniteiten waar ?
  • Wat is/zijn de aanbevolen oplossing(en) ?
  • Hoe komt de oplossing tegemoet aan de problemen of opportuniteiten (voordelen) ?
  • Wat zal er gebeuren als de inspanning niet wordt ondernomen (doe-niets scenario) ?
  • Welke resources zullen er nodig zijn om de oplossing te bieden en de voordelen te realiseren ?
  • De Go/No Go goedkeuring - hebben we een duidelijk gedefinieerde, goedgekeurde business case ?
  EINDE
  Einde Dag 1

  Normaal gezien worden bovenstaande diagramma's en technieken behandeld op de eerste dag, en alles wat hieronder staat op de 2de dag.

  DAG2
  Begin Dag 2
  C&E
  Cause-and-Effect diagram
  • Wat is een Cause-and-Effect diagram (ook bekend als visgraat-, Ishikawa- of fishbone-diagram)
  • Hoe verloopt de methode ?
  • De grote voordelen van deze diagramma's
  • Een stappenplan voor het opstellen van een Cause-and-Effect Diagram
  • Case study, demo & oefeningen
  SIPOC
  SIPOC diagram
  • Wat is een SIPOC diagram, een visueel end-to-end overzicht van Suppliers, Inputs, Processen, Outputs en Customers
  • Hoe verloopt deze methode ?
  • De grote voordelen van een SIPOC diagramma
  • Een stappenplan voor het opstellen van een SIPOC Diagram
  • Case study, demo & oefeningen
  TURTLE
  Turtle diagramma's
  • Wat is een Turtle diagram, een visueel input/output-gedreven diagram voor processen
  • Hoe verloopt deze methode ?
  • De grote voordelen van Turtle diagramma's
  • Een stappenplan voor het opstellen van een Turtle Diagram
  • Case study, demo & oefeningen
  BPMN
  Procesmodellen Noteren in BPMN
  • Modelleren om de huidige businesssituatie (AS-IS) te begrijpen
  • Theory of Constraints
  • Gap Analyse
  • Het identificeren van procesverbeteringen (BPI, business process improvement) en het toekomstige verbeterde procesmodel (TO-BE)
  • Van AS-IS naar TO-BE
  • Positionering van BPMN
  • Business Architectuur
  • Business analysis versus Functionele analyse
  • Principes
  • Niveau's: beschrijvende, analytische en uitvoerbare modellering
  • BPMN Notaties
   • Modelleren van actors en data-objecten
   • Modelleren van activities en events in het business proces
  • BPMN Stijlen
  • Software tools
  • Case study, demo & oefeningen
  DFD
  Datastromen Modelleren in Data Flow Diagramma's
  • Wat is een DFD ?
  • Positionering van DFD
  • Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM)
  • Principes
  • Niveaus
   • Het context diagramma
   • Level 0 (top-level) Diagram
   • Level 1 Diagram
  • DFD Notaties
  • DFD Stijlen
  • Software-ondersteuning
  • Case study, demo & oefeningen
  RACI
  Een Overzicht van Goals, Scope en Stakeholders via RACI
  • Product vs. Project
  • Overzicht Goals - Scope - Stakeholders
  • De RA(S)CI methode
  • Types van stakeholders
  • Case study & oefeningen
  EINDE
  Einde van deze Workshop

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved