Business/IT Alignment in de Praktijk

Business/IT Alignment in de Praktijk


Beter alignment door betere communicatie (100ste seminar met Peter Hinssen)

8 September 2005 (14-21)
Location: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 480 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »


This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

Check out our related open workshops:

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar ?

Business/IT alignment staat bij de meeste bedrijven hoog op de agenda. In essentie betekent dit het afstemmen van IT met wat de business kan en wil. Hierbij komen niet alleen technische aspekten kijken, maar vooral ook organisatorische, culturele en politieke faktoren. Business/IT alignment heeft vooral te maken met de relatie tussen Business en IT, de rol die ICT speelt in de strategie van de Business, en de visie die de Business heeft op de impact en de toegevoegde waarde die ICT kan hebben bij het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen.

  I.T. Works organiseert ook:

SOX Compliance and More, 20 September

Seminar over SOX, compliance en IT governance, zowel het waarom als het hoe.

Business Process Management Seminars,
5 en 19 Oktober

De Toekomst van ICT,
20 Oktober

Het jaarlijks overzicht van de belangrijkste trends in ICT.

10 jaar na het ophefmakende artikel van Henderson en Venkatraman over "Strategic Business and IT Alignment" lijken we echter verder van alignment te staan dan ooit tevoren. De Business is teleurgesteld over de gemiste kansen en opgeworpen barrières door het slecht of traag functioneren van ICT, en ze ziet ICT dan ook vooral als een moeilijk te beheersen kostenpost. De ICT afdeling is gefrustreerd over de vaagheid en veranderlijkheid van de business behoeften en voelt zich niet gewaardeerd voor wat het uiteindelijk met veel bloed, zweet en tranen realiseert. Het ergste is misschien nog dat in veel bedrijven de beide kampen geloven dat het zo hoort en dat ICT nu eenmaal een kostenpost is zoals het altijd al geweest is. Research bewijst echter dat bedrijven waar er een beter alignment is tussen de Business en ICT, in staat zijn om sneller in te spelen op nieuwe business behoeften, en veel innovatiever uit de hoek kunnen komen.

Voor Business/ICT Alignment is er echter geen panklaar recept: alignment gaat immers vooral over de verhouding tussen Business en IT, en dus over mensen met een eigen woordenschat, missie en strategie, en uiteindelijk blijkt alignment vooral een communicatieprobleem. Dit seminar is dan ook gestruktureerd in 3 grote blokken:

Elk van deze invalshoeken wordt bekeken vanuit de business kant en vanuit de IT kant.

In dit 100ste seminar dat Peter Hinssen voor I.T. Works presenteert, wordt niet alleen ingegaan op wat Business/IT alignment, governance, communicatie en architectuur betekenen voor u, maar worden bovendien een groot aantal tips gegeven voor een pragmatische aanpak en de middelen die je kan inzetten om de soms totaal verschillende zienswijzen van business managers en de IT afdeling met elkaar te verzoenen.

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

ICT en Business verantwoordelijken die meer willen weten over Business/IT alignment, IT governance en het verbeteren van de relatie tussen IT en de business. In het ideale geval is er iemand van de business en de IT kant van uw bedrijf aanwezig, en kan u tijdens dit seminar onmiddellijk de plooien gladstrijken ...

Bovendien kunt u op dit event ideeën uitwisselen met talloze collega's die eveneens in deze onderwerpen geïnteresseerd zijn.

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.