Van Procesmodel tot Dynamische Applicatie
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Van Procesmodel tot Dynamische Applicatie

  Hoe verzoent u BPM en SOA in een flexibele, dynamisch aanpasbare applicatie-omgeving ? (=> Maximaliseer uw BPM en SOA investeringen)

   12 June 2008 (14-21)
   Pullman Diegem (Diegem)
   Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar ?

  De ICT markt wordt overspoeld met buzzwords en technologieën uit het BPM domein: BPO (business process oriëntatie of zelfs business process outsourcing), BPMS (systemen om aan business process management (BPM) te doen), BPMN (een standaardnotatie voor business processen), BPEL (een taal om de interactie tussen bedrijfsprocessen te beschrijven), SOA (service-georiënteerde architecturen), orchestratie (de samenhang tussen business processen), enz.

  Dit uniek seminar biedt een antwoord op de vraag hoe u een concrete oplossing bouwt met behulp van deze nieuwe technologie, en het gaat daarbij in op een aantal hot topics en misverstanden:

  • Business-ICT aligment betekent vooral denken vanuit de bedrijfsprocessen, maar ... hoeveel van de door de business uitgetekende processen zijn bruikbaar als basis voor een effectieve project realisatie? Business modeling for execution, een subtopic van dit seminar, biedt u hierbij het nodige inzicht.
  • Tal van seminars handelen over SOA of over BPM, maar ... veel van de toegevoegde waarde ligt in de link tussen SOA en BPM. Dit seminar toont u het verband en de voordelen van het samengaan van SOA en BPM.
  • Vanuit een klassieke IT benadering trachten we een procesbenadering door te voeren, maar ... de realisatie van procesgeoriënteerde toepassingen vereist een andere "mindset". Dit seminar biedt u inzicht vanuit de praktijk in het meer lateraal en procesgeoriënteerd denken vanuit IT development.
  • We brengen business processen in kaart maar ... wat doen daar dan mee ? We slaan de bal vaak mis bij de realisatie van de daadwerkelijke oplossing. Dit seminar biedt u de sleutel tot de "cruciale / magische" 20% die bepalend is voor 80% van het resultaat en het welslagen van het project. Het vereist een andere manier van denken, geen stapsgewijze verandering van uw manier van werken.

  Waarom mag u dit seminar niet missen ?

  Tijdens dit seminar wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten die de basis vormen van een effectief bedrijfsproces-georiënteerde oplossing.

  • U krijgt eerst en vooral inzicht in het belang van Business modeling for execution. Wat zijn de standaarden, de beste afspraken, en hoe ligt de link naar een ontwikkelingsomgeving en effectieve oplossing ? Moet u hiervoor een nieuwe notatietechniek (BPMN) aanleren, of volstaat UML ?
  • U doet praktijkgerichte kennis op van BPEL, gebaseerd op real-life ervaringen van de sprekers.
  • U leert hoe u BPM verzoent met SOA, waarom u dit best doet, wat de succesfactoren daarbij zijn, en hoe u dit best aanpakt.
  • U bouwt inzicht op in de juiste mindset naar proces-georiënteerd denken vanuit IT architectuur en development. Hierbij gelden vaak andere regels en wetmatigheden, bv. tot op welk niveau dien je te modelleren, wat zijn de do's en dont's, wat zijn de tools, de standaarden en de bouwstenen, ... ?
  • U krijgt tijdens dit seminar ook tal van handige tips en tricks die u concreet verder helpen in uw BPM en SOA projecten.

  Kortom, dit seminar biedt u de juiste mindset naar service orchestration, verbanden en links tussen BPM en SOA en dit vanuit een praktische en pragmatische invalshoek.

  Focus gebieden van dit seminar:

  • Hoe interageren business modeling met development en deploy (UML, Use Cases, BPEL, ...) ?
  • Hoe verloopt de link tussen processen en services ?
  • Hoe verhouden de Java wereld en de Microsoft .NET wereld zich, en wat met SAP ?
  • Hoe benader je services, rechtstreeks of via mediation layer?
  • Welke evoluties mogen we nog verwachten?

  De rode draad in het verhaal van dit praktijkgericht seminar wordt geïllustreerd door end-to-end een case te doorlopen.

  Voor wie is dit seminar bedoeld ?

  Dit seminar is bestemd voor iedereen die begaan is met de realisatie van proces- en SOA-georiënteerde oplossingen. Het geeft een overzicht van de beschikbare en toekomstige technologieën, tools en standaarden, maar de nadruk ligt vooral op de richtlijnen voor het ontwerpen van deze nieuwe architecturen.

  In het bijzonder is dit seminar interessant voor: ICT managers, architecten, analisten, designers, developers, technology planners, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved