BPM en BPMS in de Praktijk

BPM en BPMS in de Praktijk


Hoe begin je aan BPM ?

10 May 2006 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 540 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar ?

Meer en meer bedrijven stellen (eindelijk) de klant centraal in hun bedrijfsprocessen, en "kantelen" daartoe hun organisatie. De druk om klantgericht te zijn, de performantie van uw organisatie of business unit te verbeteren en terzelfdertijd kostenreducties te realiseren is enorm. ERP, Workflow Management, CRM, e-business, ... bieden hierbij niet altijd de juiste oplossing. Belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan flexibiliteit en snelheid om de bedrijfsprocessen klantgericht en klantgestuurd in te richten. Dit seminar toont aan hoe een BPM traject u kan helpen om procesgeorienteerd te werken, hoe u processen modelleert, hoe u een BPM systeem opzet, hoe u processen analyseert en monitort, en (last but not least), hoe u uw processen verbetert.

De behoefte om bedrijfsprocessen te definiëren, te implementeren of flexibel aan te passen en vervolgens van kortbij te kunnen monitoren, heeft geleid tot de ontwikkeling van business process management systemen (BPMS). Een BPMS stelt de proceseigenaar in staat om de sleutelprocessen van zijn organisatie te beheren om op die manier de uitdaging van een flexibele, klantgestuurde en efficiŽnte organisatie aan te gaan. BPMS wordt als term steeds meer en meer gehoord maar niet altijd even goed begrepen. Feit is dat BPMS door vooraanstaande analisten zoals Delphi en Gartner wordt beschouwd als één van de belangrijkste technologieën van de toekomst.

Een BPMS kan hierbij wel dé oplossing bieden. Dit seminar legt op een praktische en pragmatische wijze uit wat procesgeorienteerd werken inhoudt, hoe je processen modelleert, hoe je ze analyseert en monitort, hoe je een BPMS opbouwt, en hoe dit kan gebruikt worden voor het verbeteren van je processen. Dit seminar sluit perfekt aan bij het seminar "Business Process Management" dat we organiseerden op 8 maart 2006, en dat zich toespitst op het business luik en de theoretische omkadering van BPM. Voor wie dat seminar moest missen: ook dit wordt later dit jaar wegens succes herhaald.

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit seminar ?

Tijdens dit seminar zal uitgebreid ingegaan worden op de verschillende fasen in een BPMS traject: Modelleren, Technische realisatie, Operationele uitvoering, Monitoring, Analyse, Bijsturen en Optimaliseren.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan ondermeer:

Het boeiende aan dit seminar is de interactie tussen Business en ICT, en het biedt aldus een praktische kijk op business/ICT alignment, gebaseerd op praktische ervaringen. Hierbij ligt het zwaartepunt op de technische realisatie.

(Vanzelfsprekend mag u uw eigen vragen sturen naar seminars@itworks.be !)

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

Dit seminar is bijzonder nuttig voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor process management in uw organisatie, en die wil weten wat BPM is en wat men er kan mee doen:

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.