Content, Portal en Collaboration Strategie
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Content, Portal en Collaboration Strategie

  Hoe bouw ik een strategie voor content-beheer, content-delivery en collaboration voor mijn bedrijf

   24 March 2009 (14-21)
   Pullman Diegem (Diegem)
   Prijs: 640 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar ?

  Veel bedrijven ondervinden vandaag aan den lijve dat er iets schort aan de informatiestromen binnen hun organisatie. Fileservers staan overvol met documenten maar niemand vindt nog iets terug. Intranets puilen uit van de verouderde webpagina's en de search functionaliteit levert zelden het juiste resultaat. Email accounts barsten uit hun voegen met vaak overbodige attachments, en medewerkers beginnen meer en meer Google's Gmail te gebruiken, buiten de firewall om, om toch maar de interne limiet van de mailbox te omzeilen.

  Dit seminar helpt u om een strategie uit te werken voor uw bedrijf om uw informatie beter te beheren, beter beschikbaar te stellen, en om intelligenter samen te werken door collaboration. Vervolgens gaan we uitvoerig in op de vertaling van deze strategie naar een concrete uitbouw van een content en collaboration architectuur binnen uw bedrijf, alsook een pragmatische aanpak om de 'informatie-cultuur' van uw bedrijf te veranderen.

  We gaan uitvoerig in op de drie grote pijlers van een content strategie: content management, portals en collaboration.

  Content Management in de ruimste zin behandelt alle vormen van content beheer. Dit gaat van document management voor het beheer van documenten tot web content management voor het beheer van web pagina's. Maar wat is de beste keuze: een geïntegreerd Enterprise Content Management systeem, of een selectie van 'best of breed' document management of web content management pakketten ?

  Portals vormen de ideale interface voor gebruikers om toegang te krijgen tot informatie en applicaties, en om toegang te krijgen tot collaboration features. Maar hoe evolueren bedrijven van eenvoudige intranets naar portals, en in hoeverre moeten we vandaag al rekening houden met Web 2.0 features voor het opbouwen van een portal strategie ?

  Collaboration behandelt alle rijke interacties die gebruikers kunnen gebruiken om beter samen te werken, beter samen projecten te coördineren, of beter met elkaar te communiceren.

  Bij het opbouwen van een content strategie gaat het niet alleen om de verschillende onderdelen, maar vooral om de samenhang ervan. Content strategie gaat niet alleen om de technologie, maar vooral om de manier waarop uw bedrijf omgaat met deze tools, en welke oplossing het beste past bij de 'informatie-cultuur' van uw organisatie. Sommige bedrijven kunnen perfect met een 'bottom up' approach werken met heel veel vrijheid en waar creativiteit gestimuleerd wordt, terwijl andere bedrijven veel beter varen met een 'top down' benadering waar content toepassingen strak beheerd en gecontroleerd worden.

  Tijdens dit seminar krijgt u een compleet beeld van de verschillende tools op de markt, zowel op het vlak van content management, portals als collaboration. Maar meer nog bieden we u een grondig inzicht op welke manier deze toepassingen op de meest ideale manier worden opgezet, en hoe ze op de beste manier geïntroduceerd worden in uw organisatie. Het seminar biedt niet alleen een theoretisch kader, met veel praktische modellen, maar ook vele voorbeelden uit de praktijk van wat werkt, en vooral van wat niet werkt.

  Welke vragen worden op dit seminar beantwoord ?

  • Hoe bouw ik een Content Strategie voor mijn bedrijf ?
   • Wat is een content strategie ?
   • Wat is de informatie-cultuur binnen mijn organisatie ?
   • Wat is de informatie-capaciteit van mijn bedrijf ?
  • Hoe bouw ik een Informatie-architectuur voor mijn bedrijf ?
   • De drie pijlers: Portals, Content en Collaboration
   • Hoe maak ik de juiste invulling van een portaal ?
   • Hoe bouw ik een content architectuur ?
   • Kies ik voor Enterprise Content Management, of kies ik beter een best-of-breed oplossing ?
   • Moet web-content management apart bekeken worden ?
   • Hoe bouw ik een search-architectuur op ?
   • Hoe maak ik de juiste keuze voor collaboration functionaliteiten ?
  • Wat bestaat er allemaal op de markt voor de verschillende onderdelen ?
   • Wie zijn de belangrijkste leveranciers ?
   • Welke selectiecriteria moet ik hanteren ?
   • Moet ik een RFP opstellen, en hoe doe ik dat dan ?
   • Hoe maak ik de selectie van de beste tool, en van de beste integrator ?
  • Hoe breng ik dit in de praktijk ?
   • Hoe ziet de roadmap van een dergelijk project er uit ?
   • Hoe krijg ik de juiste requirements uit de organisatie ?
   • Hoe leidt een organisatie een dergelijk project in goede banen ?
   • Hoe verander ik de 'information attitude' van mijn bedrijf ?
   • Hoe zorg ik er voor dat ik het ook kan onderhouden na de lancering ?

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit seminar is bedoeld voor iedereen die geconfronteerd wordt met de problematiek van informatie-beheer, en waar content management, portal-oplossingen of collaboration omgevingen moeten worden opgezet voor zowel interne doeleinden, zoals het upgraden van intranets, als externe, zoals extranets of publieke portals.

  Deze dag is dan ook uitermate geschikt voor:

  • IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, informatie-beheerders, content managers, ...
  • Verantwoordelijken van Intranet, e-business, en knowledge management projecten met interesse voor het beheer van content
  • Projectleiders van document en content management oplossingen
  • Informatie- en communicatiemanagers
  • Kennisbeheerders
  • Archivarissen

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved