Pragmatisch Ontwikkelen met .NET

Pragmatisch Ontwikkelen met .NET


Best Practices, Patterns en Software-Architectuur-Principes voor .NET

18 December 2008 (14-21u)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar?

Het .NET platform is één van de belangrijkste platformen voor het ontwikkelen van software en omvat een grote verscheidenheid aan frameworks, technieken en tools. Toch laat de kwaliteit van de ontwikkelde software nog al eens te wensen over. In zulke gevallen ontbreekt het niet zelden aan een passende software-architectuur, of worden ontwerpprincipes met de voeten getreden. Dit heeft tot gevolg dat applicaties soms onvoorspelbaar reageren, veel fouten bevatten, slecht onderhoudbaar zijn en dat het onevenredig veel tijd vergt om aanpassingen te doen of om nieuwe requirements toe te voegen.

Sander Hoogendoorn heeft vanaf het prilste begin kennis en ervaring opgebouwd met .NET. Tijdens het seminar Pragmatisch ontwikkelen met .NET toont en demonstreert hij in zijn bekende enthousiasmerende stijl hoe u met relatief weinig extra moeite de kwaliteit van de door u ontwikkelde software sterk kan verbeteren. Sander start met een pragmatische meerlaagse software architectuur, en demonstreert en evalueert aansluitend per laag talrijke gemakkelijk toe te passen ontwerppatronen (design patterns), onder andere afkomstig uit de literatuur van Erich Gamma en Martin Fowler, en natuurlijk ook uit Sander's boek "Pragmatisch modelleren met UML".

Alle onderwerpen worden door Sander rijkelijk en onderhoudend geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, stukken code en demo's. Natuurlijk laat de spreker ook zien hoe de ontwerppatronen zijn te gebruiken in uw eigen software-ontwikkelingsprojecten. Aan bod komen onder meer het opzetten van frameworks, model-view-controllers, het implementeren van use cases, het omgaan met domain driven development en het gestructureerd ontsluiten van uw databases en services.

De onderwerpen van dit seminar dragen direct bij aan het succesvol ontwikkelen van software. Tijdens het seminar bespreekt Sander Hoogendoorn, Principal Technology Officer bij Capgemini en lid van de Visual Studio Advisory Board bij Microsoft, het toepassen van software architectuur, het opzetten van frameworks en het hanteren van de juiste ontwerppatronen.

Dit seminar geeft veel praktijkvoorbeelden over het toepassen van dergelijke patronen in de dagelijkse praktijk, maar toont ook diverse zeer leerzame anti-voorbeelden. Het geeft de deelnemers een helder inzicht in de positieve bijdrage die deze technieken leveren aan projecten, het motiveert de deelnemers en biedt talrijke handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit en onderhoudbaarheid van uw software ontwikkeling.

Welke vragen worden tijdens dit seminar beantwoord ?

Tijdens het seminar worden onderstaande vragen beantwoord:

Voor wie is dit seminar bestemd ?

De software-architectuur-principes, ontwerppatronen en vele praktijkvoorbeelden in dit seminar hebben tot doel de kwaliteit en onderhoudbaarheid van uw software te verhogen en de productiviteit van uw projecten te vergroten. Het seminar is daarom aan te raden voor iedereen die betrokken is bij software development (in .NET).

Software-architecten, designers, senior developers en framework developers zullen veel inspiratie halen uit dit seminar. Het seminar gaat niet over de technologie van .NET, maar over hoe .NET pragmatisch is in te zetten in uw projecten. Het biedt talrijke ideëen die uw eigen organisatie kan aanwenden en die leiden tot het effectiever, cleaner en productiever ontwikkelen van (Web) applicaties.

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.