Business Integratie-Oplossingen

Business Integratie-Oplossingen


Van EAI en A2A naar B2B en Web Services

24 February 2005 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 384 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar ?

Het Internet heeft de weg geopend naar een "vernieuwde economie", waarin business sneller kan gebeuren, op een wereldschaal, en met veel minder menselijke tussenkomst. Termen als "real-time enterprise", "the extended enterprise" en "straight-through processing" zijn ondertussen niet uit de lucht.

Hiervoor is het noodzakelijk om applicaties te koppelen, zowel binnen uw bedrijf (men spreekt dan van A2A = Application-to-Application en EAI = Enterprise Application Integration) als tussen de applicaties van uw bedrijf en deze van uw belangrijkste toeleveranciers en afnemers (B2B = Business-to-Business).

Tijdens dit seminar geven we een compleet overzicht van de belangrijkste technieken en tools om applicaties te koppelen, zowel voor A2A als voor B2B. Wij besteden hierbij aandacht aan klassieke en Web/XML-gebaseerde EDI, synchrone en asynchrone communicatie, publish/subscribe, message queuing, MOM (message-oriented middleware), message/integration brokers, adapters, ... Tevens wordt uitvoerig ingegaan op XML als het universeel formaat voor gegevensuitwisseling, en op het nut van XML frameworks zoals RosettaNet, ebXML (OASIS) en BizTalk (Microsoft).

E-business wordt mogelijk gemaakt door deze nieuwe technologie, maar e-business doet vooral nadenken over business processen. Daarom is dan ook meer en meer middleware in staat om een bedrijfsproces te beschrijven aan de hand van een grafisch model, en de nieuwe manier van zaken doen op dit niveau weer te geven. Wellicht zal u nog veel horen over deze zogenaamde BPA (Business Process Automation) tools, maar voorlopig staat BPM (Business Process Modelling) nog in de kinderschoenen.

Waar u momenteel ook heel veel over hoort, zijn de standaarden voor Web services en service-georienteerde architecturen. Naast de 3 klassiekers (SOAP, UDDI en WSDL), zijn er heel wat gerelateerde standaarden voor bv. de workflow en "orchestratie" van web services (BPEL4WS, WSFL, BPML, XLANG), voor interoperability, voor transacties, voor secure messaging, voor reliable messaging, ... Ook hierop wordt grondig ingegaan tijdens dit seminar, want de Web services trein lijkt niet te stoppen.

Dit seminar wenst u een up-to-date beeld te geven van de stand van zaken in A2A, EAI en B2B: wat is de status van de diverse standaarden en technologieën, hoe zit het met de ondersteuning door produkten, zijn deze klaar voor het serieuze werk, en vooral: moet u investeren in deze nieuwe technologieën en produkten ?

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.