Ervaringen met (open source) Content Management

Ervaringen met (open source) Content Management


Leer uit de praktijkverhalen van mid-size projecten uitgevoerd met Drupal, Alfresco, Hippo CMS en Daisy.

13 May 2008 (14u-18u30)
Locatie: Business Faculty Brussel (Neder-over-Heembeek)
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 360 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar ?

In het seminarie over Enterprise Content Management van 23 april presenteren we een overkoepelende visie op productie en beheer van teksten en documenten (Content Management) en het ontsluiten van content en applicaties via een Enterprise Portal.

Dit aanvullend seminarie brengt u een aantal cases en bekijkt Content Management op projectniveau, waarbij men één bepaald proces probeert aan te pakken. Typisch wordt men geconfronteerd wordt met de volgende vragen:

Bij alle cases die we in dit seminarie behandelen is er gekozen voor een Open Source Content Management systeem: Hippo, Daisy, Drupal of Alfresco. U zal dus niet alleen inspiratie opdoen uit de probleemstelling, het verloop en de resultaten van de verschillende projecten, u kan zich ook vergewissen van het ecosysteem dat in België is opgebouwd rond Open Source Content Management en de ondersteuning die lokale partners u kunnen bieden.

Voor wie is dit seminar bestemd ?

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.