Ervaringen met E-Invoicing en Invoice Management

Ervaringen met E-Invoicing en Invoice Management


Binnenkomende en uitgaande elektronische facturatie: een stand van zaken en de best practices

17 April 2008 (14-21)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Negenhonderd miljoen. Dat (900.000.000) is het aantal facturen dat elk jaar uitgeschreven wordt in België. De helft daarvan zijn transacties tussen bedrijven. Het overgrote deel van die facturen wordt nog altijd als papieren document verstuurd én verwerkt.

Grote verstuurders en ontvangers van facturen doen er dan ook alles aan om van papier naar digitaal over te schakelen. Een aantal bedrijven betrouwen daarbij op hun eigen IT-infrastructuur, vaak wordt er een beroep gedaan op gespecialiseerde tussenpartijen (betalingsplatformen) zoals Certipost, Isabel of OB10. Die garanderen dat aan alle wettelijke vereisten rond onbetwistbaarheid en archivering van facturen wordt voldaan.

De factuur digitaal maken is echter maar de eerste stap. Dan komt het erop aan om effectief voordeel te halen uit het digitaal karakter en de verwerking van de factuur intern te automatiseren. elektronische facturatie kan je dan ook niet loskoppelen van de rest van de ketting (matching van factuur met bestelbon in ERP systeem, workflow voor niet 'gematch'te facturen, archief, betaling, dispute management...). Uitgaande elektronische facturatie kan je niet los koppelen van betalingsreconciliatie, opvolging debiteuren, CRM portaal...

Veel bedrijven kijken dan ook naar e-Invoicing, elektronische facturatie. Potentiële kostenbesparingen zijn heel groot, maar hoe zit het met de wettelijke vereisten? Hoe overtuig je klanten en leveranciers om over te stappen op e-Invoicing? En wat zijn de typische struikelblokken bij het automatiseren van workflow en exception management, en de koppeling met ERP en CRM systemen?

Met het gloednieuwe seminar "Ervaringen met e-invoicing en Invoice Management" op 17 april krijgt u de huidige stand van zaken, en hoort u hoe andere bedrijven hun project hebben aangepakt.

Welke vragen worden beantwoord op dit seminar?

Voor wie is dit seminar bestemd?

Een e-invoicing project vereist een multidisciplinaire aanpak. We verwachten dus zowel:

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.