Ervaringen met E-Invoicing en Invoice Management
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Ervaringen met E-Invoicing en Invoice Management

  Binnenkomende en uitgaande elektronische facturatie: een stand van zaken en de best practices

   17 April 2008 (14-21)
   Pullman Diegem (Diegem)
   Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Volledig Programma:
  13u30-14u00
  Registratie en Koffie/Thee
  14u00-14u45
  Elektronische facturatie: een overzicht
  (Anthony Belpaire)
  • Business Drivers: Waarom kiezen bedrijven voor elektronische facturatie en elektronische verwerking van facturen ?
   • Klantenfacturatie (account receivables): financiële, operationele en commerciële impact
   • Aankoopfacturen (account payables): financiële en operationele impact
   • Adoptie van elektronische facturatie en marktvoorbeelden
  • Implementatie modellen: wat, pro & contra's, voorbeelden
   • Software vs Outsourcing
   • Direct Model vs Consolidators als Isabel, Certipost, OB10, ...
   • Buyer-centric vs Seller-centric
  • Elektronische facturatie, stap in breder kaartje
   • Hybride: één verwerkings- en archiveringsproces voor zowel de papieren als de elektronische facturenstroom
   • Purchase2pay: elektronische factuur als onderdeel van volledige cyclus vanaf bestelling tot factuur
   • CRM: verhoogd bezoekersaantal op CRM portaal, reductie van call-centerkosten
   • Self-billing
  • Project stappen voor succesvol elektronische facturatie project
   • ROI doelstelling
   • Integratie in totale ICT architectuur: hybrid gateway, workflow, digitaal archief en ERP
   • Roll-Out planning. Hoe krijg ik mijn klant of leverancier zover om elektronisch met mij facturen uit te wisselen ?
  14u45-15u45
  Elektronische facturatie juridisch bekeken
  (Olivier Verhaeghe en Pieter Breyne, PricewaterhouseCoopers)
  • Juridisch kader
   • Europese wetgeving
   • Belgische wetgeving
   • Internationale wetgeving
  • Elektronische facturatie
   • Verplichting om facturen uit te reiken
   • Wie moet een factuur uitreiken
   • Hoe moet een factuur worden uitgereikt
  • Elektronische bewaring
   • Hoe moet worden bewaard
   • Waar moet worden bewaard
   • Hoe lang moet worden bewaard
  • Technische oplossingen voor juridische vereisten
   • hoe maakt u EDI/E-invoicing juridisch in orde
   • praktisch gebruik van de elektronische handtekening
   • archivering: wanneer voldoet u aan bewaarplicht?
  15u45-16u15
  Koffie/Thee
  16u15-16u45
  Invoice management en Purchase-to-Pay
  (Anthony Belpaire)

  Elektronische facturatie is dikwijls een schakel in een breder modernisatieproject voor de financiële afdeling. Deze sessie zoemt in op een "Purchase-2-Architectuur" voor de automatisatie van de ketting vanaf opstellen van bestelbon tot goedkeuring en betaling van binnenkomende factuur.

  • Purchase Module
   • aanvraag en goedkeuring van orders
   • link met catalogi van leverancier
  • Invoice Management Module
   • Digitalisatie van facturen via scanning en OCR of elektronische facturatie
   • Matching van facturen met bestel- en receptiebon
   • Web-workflow voor manuele goedkeuring van facturen
  • Leveranciersportaal
   • 'Flipping van PO'
   • Dispute management
   • Self-billing
   • Dynamic Discounting

  De sessie haalt ook kort een aantal scenario's aan hoe Purchase2pay oplossingen op te zetten (binnen bestaande ERP, best-of-breed pakketten,..)

  16u45-17u15
  Case study: Carrefour
  (Pieter Vanhoutte, verantwoordelijke EDI)
  • Zowat 80% van de binnenkomende facturatie bij Carrefour verliep al elektronisch (EDI parallel met papier, of volledig papierloos). De overblijvende papieren facturatie werd aangepakt in een dematerialisatieproject (18% wordt ingescand, 2% wordt nog manueel verwerkt).
  • Pieter Vanhoutte geeft in deze presentatie, samen met een Carrefour leverancier, uitleg bij het projectverloop.
  17u15-17u45
  Case study: DHL
  (Gabrielle Philippens, Senior Process Consultant)

  DHL Europe maakt gebruikt van de diensten van OB10 voor het vertalen van leveranciersfacturen naar datafiles geschikt voor hun ERP systemen (Oracle, SAP en JD Edwards). Gabrielle Philippens legt uit hoe het e-Billing inbound project dat door haar wordt geleid, past binnen de algemene optimalisatie van de bedrijfsprocessen binnen DHL.

  17u45-19u00
  Diner
  19u00-19u25
  Service providers voor outbound elektronische facturatie
  (Anthony Belpaire)
  • Bos door de bomen zien: Print partners, Certipost, Isabel, ZoomIT, OB10, ...
  • Selectiecriteria:
   • Prijsmodel
   • Roll-Out: hoe snel en tegen welke kost kunnen klanten of leveranciers aansluiten ?
   • Compliance waarborg
   • Domestic vs Internationaal
   • Flexibiliteit
  • Mono- of Multikanaalstrategie
  19u25-20u05
  Case study: Telenet
  (Geert De Pooter, Billing & Collections Director)

  Telenet zette, als bedrijf dat online access verschaft, heel vroeg de stap naar online afrekeningen voor die klanten die via domiciliëring betalen voor hun internetaansluiting. Daarnaast zijn er echter heel wat meer productlijnen: telefonie, kabelTV, digitale TV en GSM... Geert De Pooter legt uit hoe de meer dan 2 miljoen klanten in Vlaanderen en Brussel worden gefactureerd, o.a. in samenwerking met de B2C tussenpartij ZoomIt.

  20u05-20u45
  Case studie Case study: Q8 Benelux
  (Geert Haecx, Card Systems Coordinator, en Serge Goubert, Sales Manager Liberty Card)

  Aan 'accounts payable' (binnenkomende facturatie) zijde migreert Q8 alle zelfstandige benzine stations in de Benelux naar self-billing. Daar waar vroeger de exploitant van een station een factuur opstelde met zijn commissie op verkoop, genereert nu Q8 een selfbill in naam van de leveranciers. Dit levert aanzienlijke besparingen op zowel bij Q8 als de administratie van het benzine station. Maar ook voor uitgaande facturatie van de Liberty kaarthouders, zowel B2C als B2B, past Q8 ebilling toe.

  Met meer dan 490 aangesloten benzine stations die factureren via self-billing, en meer dan 19,000 klanten die een eBill ontvangen, beschikken beschikt Q8 over een uitgesproken ervaring rond de roll-out van elektronische facturatie. De presentatie bevat:

  • Self-billing van zelfstandige benzine stations
   • business case en beweegredenen voor self-billing van zelfstandige benzinestations
   • Gekozen architectuur
   • Drempels: adoptie door benzine-station, legaal kader, ... en hoe deze zijn aangepakt
  • Klantenfacturatie van Liberty kaarthouders
   • business case en beweegredenen voor Q8 om naar eBilling over te schakelen
   • Architectuur
   • Adoptieprogramma richting de B2C en B2B klanten
   • Lessons Learnt
  20u45-21u00
  Elektronische facturatie: toekomstperspectieven
  (Anthony Belpaire)
  21u00
  Einde van dit seminar

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved