Infrastructuur-Architectuur in de Praktijk
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Infrastructuur-Architectuur in de Praktijk

  Praktische Inleiding tot de Open Infrastructure Architecture methode (OIAm)

 •  11 April 2013 (10-19u30)
 •  Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
 •  Prijs: 690 EUR (excl. 21% BTW)

 •  Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  “OIAm is een methodische en standaard aanpak van infrastructuur-architectuur”

  Leerobjectieven:

  Waarom mag u dit seminar over Infrastructuur-Architectuur niet missen?

  In deze training leert u de basis van Infrastructuur-Architectuur kennen en toepassen met behulp van de Open Infrastructure Architecture methode (OIAm), een doorontwikkeling op DYA|Infrastructuur (DYA = Dynamic Architecture).

  Waarom Infrastructuur-Architectuur ?

  Een IT-infrastructuur die voorspelbaar functioneert en past bij de activiteiten van uw organisatie, is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte bedrijfsvoering. Infrastructuur maakt als generieke nutsvoorziening tal van activiteiten mogelijk voor een grote diversiteit aan gebruikers. Een flexibele en betrouwbare infrastructuur is daarom een must.

  Architectuur is één van de belangrijkste hulpmiddelen bij het uitoefenen van regie over de ontwikkeling, exploitatie en beveiliging van infrastructuur. Een gezaghebbende en beproefde method op dit gebied is de Open Infrastructure Architecture methode (OIAm). Deze methode is en wordt ontwikkeld binnen een bloeiende community van infrastructuurarchitecten en bevat naast een aanpak en best practices ook veel basismateriaal dat direct toepasbaar is.

  Waarom zou je OIAm willen gebruiken ?

  In infrastructuur-architectuur is OIAm (Open Infrastructure Architecture method) één van de weinige methodische aanpakken. Bovendien is het de enige die alle aspecten van het bedrijven van infrastructuur-architectuur op een pragmatische manier kan invullen. OIAm biedt daarvoor niet alleen modellen en aanpakken, maar ook werkende standaard bouwblokken en patronen die vrijwel het gehele hedendaagse infrastructuurlandschap kunnen afdekken. Deze bouwblokken en patronen worden ingebracht, getest en beheerd door een community van infrastructuurarchitecten die deze content daadwerkelijk in de praktijk toepassen.

  Infrastructuurarchitecten die werken met OIAm krijgen meer overzicht over hun landschap, meer inzicht in de bijzonderheden van hun voorzieningen, en meer grip op de veranderprocessen in de infrastructuur. OIAm biedt bovendien de mogelijkheid complexe infrastructuur zodanig te representeren, dat ook belanghebbenden van buiten het infrastructuurvakgebied de essentie kunnen begrijpen, en hun belangen in de infrastructuur passend kunnen verwoorden. Hiermee is OIAm een uniek middel om infrastructuur via architectuur beter aan te laten sluiten bij de organisatie die zij dient.

  Waarom zou je dit seminar willen bijwonen ?

  Dit seminar is een unieke kans om in een korte tijd de basis van de OIAm methode uitgelegd te krijgen, middels aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, gedegen uitleg over de concepten en modellen, en een interactieve introductie in de standaardcontent uit de architectuurcommunity rond OIAm. De trainers hebben jarenlange ervaring, en kunnen de toepassing van infrastructuur-architectuur in het algemeen, en OIAm in het bijzonder, op een toegankelijke en aansprekende manier voor het voetlicht brengen. En omdat zij zelf aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van OIAm kunnen zij als geen ander de ontwikkelingen en bijzonderheden toelichten.

  Het seminar is ingevuld met diverse interactieve werkvormen, waarbij de gastheren de bezoekers nauw betrokken houden bij de behandelde materie. Er is daarbij volop ruimte om als bezoeker vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen.

  In deze training leert u de basisconcepten van OIAm kennen en toepassen, ook in uw eigen praktijksituatie.

  Wat leert u uit dit seminar ?

  • Een overzicht van de gebieden waarop infrastructuur-architectuur volgens OIAm actief is, middels een aansprekende introductie in "een project uit het dagelijks leven van de infrastructuurarchitect";
  • Een voorbeeld van een standaard infrastructuur-architectuur product, met uitleg hoe dit product in de praktijk gebruikt wordt;
  • Een uitleg van de plaats van de architect in de workflow van het infrastructuur-voortbrengingsproces;
  • Hoe een OIAm architectuurmodel opgebouwd wordt uit standaard ArchiMate 2.0 concepten;
  • Hoe dit model ingevuld wordt met standaard content uit de OIAm community bibliotheek;
  • Hoe dit model verder verrijkt wordt met infrastructuurkwaliteiten en requirements;
  • Hoe delen van bestaande architectuurmodellen hergebruikt kunnen worden in andere architectuurprojecten;
  • Hoe uit het standaard infrastructuur-architectuur product diverse producten kunnen worden afgeleid die aansluiten bij de belevingswereld van diverse groepen belanghebbenden.

  Via deze training verwerft u de volgende vaardigheden:

  • Kennis van wat Infrastructuur-Architectuur is
  • Kennis van de voordelen (toegevoegde waarde) van het toepassen van Infrastructuur-Architectuur
  • Inzicht in de rol van Infrastructuur-Architectuur bij veranderingen in de infrastructuur en de communicatie hierover met belanghebbenden
  • Kennis van de achtergrond en structuur van Open Infrastructure Architecture method
  • Kennis van de wijze van modelleren binnen OIAm
  • Vaardigheid in het interpreteren en toepassen van OIAm modellen

  Voor wie is dit seminar bedoeld ?

  Dit seminar is met name gericht op de infrastructuurarchitect, en op de projectarchitect en de solutions architect die zich bezig houdt met het bedrijven van infrastructuur-architectuur. Ook is het seminar zeer geschikt voor infrastructuurontwerpers en lead engineers die infrastructuur-architectuurproducten afnemen van de (OIAm) infrastructuurarchitect. Daarnaast is het seminar zeer verhelderend voor domeinarchitecten die nauw dienen samen te werken met infrastructuurarchitecten.

  Let wel: als voorkennis wordt enig begrip van de architectuurtaal ArchiMate verondersteld. Daarnaast zijn de schriftelijke materialen (whitepapers, slidedeck) Engelstalig, ondanks dat de presentatie in het Nederlands wordt gegeven, dus enige beheersing van schriftelijk technisch Engels is noodzakelijk.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...


  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved