Juridische Aspecten van IT
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Juridische Aspecten van IT

  Wat moeten IT managers en software ontwikkelaars weten over IT en wetgeving ?

   18 June 2009 (14-21)
   Pullman Diegem (Diegem)
   Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Volledig Programma:
  13.30u-14.00u
  Registratie met koffie/thee en croissants
  14.00u-15.30u
  Juridische aspecten van IT
  (Patrick Van Eecke, DLA Piper, Brussels Office )

  Privacy

  • Welke gegevens over personen (klanten, werknemers...) mogen opgeslagen worden? Onder welke voorwaarden?
  • Mogen surfgedrag en emails van werknemers worden gemonitord of gefilterd? Mag surfgedrag van gebruikers van de website worden verzameld en opgeslagen?

  Security

  • Mag ik om het even welke encryptie gebruiken?
  • Hoe definieert de wet eigenlijk inbreuken (hacking, ongeoorloofde toegang, datadiefstal...) op security?
  • Kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op zijn eigen IT security? Kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde activiteiten die vanop het bedrijfsnetwerk gebeuren?
  • Wat met die aansprakelijkheid als IT security wordt uitbesteed?
  15.30u-16.00u
  Break met koffie/thee en versnaperingen
  16.00u-17.45u
  Informaticacontracten nader bekeken

  Algemeen kader

  • Met welke soorten contracten krijg je als IT manager te maken?
  • Onder welke algemene rechtsbepalingen vallen die?
  • Welke specifieke wetgeving is er ontwikkeld rond software, IT-diensten en hardware?

  Software licenties en ontwikkeling

  • Welke rechten en plichten hebben licentienemer en -gever doorgaans? Wat hoort er het licentiecontract expliciet worden vermeld (vb rond gebruik en overdraagbaarheid)?
  • Waarop moet ik zeker letten bij contracten voor maatsoftware?
  • Zijn er standaard contracten voor de software-oplevercyclus (specificaties, acceptatietesten, onderhoud...)?
  • Escrow: wat mag je verwachten bij het in bewaring geven van broncode?
  • Vertrouwelijkheid: kan ik vermijden dat de software-ontwikkelaar kennis van mijn business proces doorgeeft aan concurrenten?

  Diensten

  • Service Level Agreements: hoe maak je de kwaliteit van dienstverlening meetbaar en afdwingbaar?
  • Kan ik met een consultancy contract kwaliteit afdwingen?
  • Hoe zit het met aansprakelijkheid als de dienstverlener een deel van zijn dienstverlening zelf uitbesteedt?
  • Wat mag er niet worden vergeten in prijzen/facturatieclausules?
  • Onder welke voorwaarden kan een contract beëindigd worden?
  17.45u-19.00u
  Diner
  19.00u-21.00u
  Juridische aspecten van IT
  (Patrick Van Eecke, DLA Piper, Brussels Office )

  Teksten en documenten

  • e-Archiving: wat is de wettelijke waarde van elektronische archiefkopies?
  • e-Contracting: Wat is de waarde van een elektronisch contract? Wat met grensoverschrijdende business?
  • e-Signatures: kan een elektronische handtekening de handmatige volledig vervangen? Wat is de rol van de elektronische identiteitskaart ?
  • Welke risicos's brengt informatie gepubliceerd op een website met zich mee? Hoe kan men zich hiertegen indekken?
  • Waaraan hoor ik mij te houden bij email-marketing? En via sms?

  Intellectuele eigendom

  • Zijn alle documenten en software die door werknemers op bedrijfsinfrastructuur worden geschreven of ontwikkeld, ook eigendom van het bedrijf?
  • Hoe kan ik als bedrijf optreden tegen piraterij van mijn eigen software?
  • Heb ik enig verhaal tegen het gebruik van domeinnamen door derden die verwijzen naar mijn bedrijfs- of productnamen?
  21.00u
  Einde van dit seminar

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved