Kennismanagement in de Praktijk
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Kennismanagement in de Praktijk

  Organiseer & optimaliseer het kenniswerk in uw bedrijf !

   19 October 2006 (14-21)
   Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
   Prijs: 540 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar?

  Omdat meer en meer organisaties beseffen dat know-how bedrijfskritisch is, voeren ze kennismanagement in.
  Kennismanagement is de gestructureerde totaalaanpak om het kennis- en denkwerk te verbeteren. Dit omhelst o.a. de opslag, de uitwisseling, de toegang, het beheer en de uitbreiding van de aanwezige kennis.
  Dit seminar geeft een inzicht in de mogelijkheden, en een overzicht van de hulpmiddelen en methodes voor een succesvol kennismanagement.

  Een goed kennismanagement helpt u o.a. om:

  • Experten vinden - Hierdoor verhoogt het competentieniveau van uw werknemers, en worden wielen niet opnieuw uitgevonden - men weet tot welke experten of "communities of practice" men zich moet wenden met een specifiek probleem.
  • Frequent gestelde vragen juister, sneller en efficiënter te beantwoorden - dit is o.a. belangrijk voor helpdesks en call centers. Hier draait alles om het geven van het juiste antwoord op een zo kort mogelijke tijd, m.a.w. om de kwaliteit van uw customer service. Ook het opstellen van lijsten met veelgestelde vragen (een FAQ) kan ervoor zorgen dat deze vragen door meer mensen kunnen worden beantwoord, waardoor experten zich met meer uitdagende problemen kunnen bezig houden.
  • Goede praktijken beter gebruiken - in uw bedrijf is heel wat kennis aanwezig over het ontwikkelen van produkten, het beheer van projecten, het samenstellen van teams, enz. Indien u deze kennis in een knowledge base verzamelt, kan deze door meer mensen gebruikt worden.
  • Kennis in de organisatie te houden die verloren gaat door (vervroegde) pensionering, jobrotatie, ...
  • Nieuwe kennis te creëren - met een goed kennisbeheer kan u ervoor zorgen dat de ganse organisatie leert, en dat meer mensen kunnen meepraten over en zich meer betrokken voelen bij wat het bedrijf doet.

  Een kennismanagement oplossing kun je echter niet kopen, het is een combinatie van technologie om dit te ondersteunen, methodologieën en good practices om dit in te voeren, en het inzicht dat dit een competitief voordeel kan opleveren voor het bedrijf. Dit seminar leert u dat dit laatste inderdaad mogelijk is, reikt u een methodologie aan om met beperkte middelen te beginnen met kennisbeheer, en zet de soorten technologie op een rijtje die kennismanagement mogelijk maken. Wij zullen het tijdens dit niet-technisch seminar vooral hebben over de "best practices" bij de invoering van kennismanagement in uw organisatie, en hoe u dit met tools kan ondersteunen.

  Omdat Steven Warmoes reeds jarenlang bezig is met het ondersteunen en coachen van kennisbeheerprojecten, worden deze best practices geïllustreerd met talrijke stories en praktische tips. Ook binnen uw bedrijf zijn er gegarandeerd gefocuseerde KM projecten te vinden die relatief snel indrukwekkende resultaten kunnen opleveren. Typische toepassingen zijn:

  • Bij groei nieuwe medewerkers sneller op niveau brengen
  • Bij pensioneren of afslanken zorgen dat de know-how bewaard blijft
  • het geven van betere (technische) service, i.h.b. bij het beantwoorden van zowel interne (bv. helpdesk) als externe (bv. call center) vragen
  • het beter begrijpen van de behoeften van uw klanten, waardoor u hen meer passende produkten en diensten kan adviseren, en meer geschikte oplossingen kan ontwikkelen. Dit is zowel belangrijk voor project consulting (optimaal gebruik van de beschikbare resources met de juiste opleiding en skills) als produktontwikkeling
  • het sneller ontwerpen en innoveren door een beter (her-)gebruik van de beschikbare kennis in uw bedrijf
  • beter worden (en blijven) dan de concurrentie

  Welke vragen worden toegelicht op dit seminar?

  Dit seminar geeft u ook inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van interessante technologieën zoals:

  • groupware en collaboration tools
  • recente tools als blogs, wikis en RSS
  • search engines
  • portals
  • document management systemen
  • content management tools
  • distance en e-learning oplossingen
  • business intelligence
  • expertise location & management systemen
  • expert systemen

  Dit seminar toont u eveneens hoeveel kennismanagement u kan invoeren vertrekkend van de standaardmogelijkheden van MS Office, Outlook.

  Hoewel ICT de key enabler is, liggen de kritische succesfactoren toch vooral in de organisatie rond deze ICT oplossingen. U leert dan ook meer over:

  • De rol van de Knowledge Manager (CKO, Chief Knowledge Officer)
  • Communities of Practice: de "clubs van de slimme mensen". Dit wordt steeds meer gezien als de kern goede praktijk in KM, en wij besteden er dan ook ruimschoots aandacht aan.
  • De rol van lijnmanagers
  • Hoe een kennismanagement project opzetten ?
  • De elementen van een "strategisch kennisplan", waarin u van de "haalbaarheidsfase" over de "her-haalbaarheidsfase" in de "efficiëntiefase" terecht komt.

  Steven Warmoes stoffeert zijn presentatie met talloze real-world illustraties, gehaald uit zijn 20-jaar lange ervaring in de verbetering van het kenniswerk in diverse bedrijven. U krijgt dan ook een antwoord op deze en andere vragen:

  • Hoe kan je zelf een eenvoudige ondersteuning opzetten ?
  • Hoe kan deze organisch, maar snel aanpassen aan de verandering van manier van werken, i.p.v. een big bang ?
  • Hoe kom ik tot gerichte kennis i.p.v. enorme stapels documenten die niemand leest ?
  • Welke hulpmiddelen staan er ter beschikking in de kennismanagement discipline ?
  • Hoe evolueert het gebruik volgens de maturiteit van de kennis - van haalbaarheid over her-haalbaarheid naar efficiëntie ?
  • Wat is de rol van de knowledge manager (CKO) ? Hoe pak je een kennisprojekt aan ?
  • Welke culturele faktoren spelen mee bij kennismanagement ?

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit seminar is vooral interessant voor:

  • Managers die een visie willen uitbouwen
  • Kenniswerkers die professioneler willen werken, ook niet-informatici
  • Verantwoordelijken voor ondersteuning van Groupware, Intranet, PC support, ...
  • MIS professionals die informatie en kennis willen halen uit data
  • Funktionele analysten en ontwerpers die oplossingen ontwerpen
  • Betrokkenen in veranderingsprogramma's (Kwaliteitzorg, Business Process Reengineering...)
  • Organisatieontwikkelaars
  • Verantwoordelijken voor vorming en competentiebeleid

  Bovendien gaat dit seminarie enkel over toepassingen en vereist het enkel ervaring in PC gebruik en eenvoudig surfen op Internet, dus geen grondige technische voorkennis.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved