Big Data Oplossingen voor Business Intelligence
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Big Data Oplossingen voor Business Intelligence

  Een overzicht van Hadoop, Spark, SQL-on-Hadoop, Fast (IoT) Data, Data Lakes en Data Science voor uw Business Intelligence

   29 March 2018 (14-21u)
   Parker Hotel (Diegem)
   Prijs: 720 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Volledig Programma:
  13.30u - 14.00u
  Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en croissants
  14.00u
  Begin van dit Seminar

  1.De Komst van Big Data en Fast Data

  • Nieuwe BI-vormen, waaronder data science, investigative analytics en streaming analytics
  • Het inzetten van Big Data om een concurrentievoordeel te krijgen
  • Verschillen tussen semi-structured, poly-structured, multi-structured en unstructured data
  • Voorbeelden van Big Data: sensordata, (micro-)eventdata en clickstream data
  • Fast Data = Big Data + fast analytics + fast reactions
  • Het belang van meer schaalbaarheid en query performance

  Wat heeft Big Data en Hadoop te bieden aan bedrijven in retail, utilities, banking, insurance, ..., en de overheid ?

  2. De Wereld van Hadoop, NoSQL en Spark Toegelicht

  • De Hadoop stack: HDFS, MapReduce, Hive, Spark, HBase, YARN, ZooKeeper, Pig, HCatalog, enzovoorts
  • Alternatieve implementaties onder andere van MapR, Amazon (Hadoop as a service) en ScaleOut (Hadoop in-memory)
  • MapReduce of Spark voor analytics en reporting?
  • Classificatie van NoSQL producten: key-value stores, document stores, column-family stores en graph data stores
  • Marktoverzicht, inclusief Apache HBase, Cassandra, CouchDB, Cloudera, DataStax, MongoDB, Neo4j en Riak

  Big SQL oplossingen: SQL-on-Hadoop, NewSQL en analytical SQL databaseservers

  • Hoe volwassen zijn de huidige SQL-on-Hadoop oplossingen?
  • Marktoverzicht van SQL-on-Hadoop engines, inclusief Apache Drill, Apache Hive, Apache Phoenix, Cloudera Impala, HP Vertica, JethroData, Spark SQL en Splice Machine
  • Classificatie van analytical SQL databaseservers
  • De voor- en nadelen van kolomgebaseerde opslagstructuren
  • Wat is in-database analytics en wat is de relatie met Google’s MapReduce?
  • Marktoverzicht, inclusief Apache Greenplum, Exasol, HP Vertica, IBM PureData Systems for Analytics, InfoBright, JustOneDB, Kognitio WX2, Microsoft PDW, Oracle In-Memory, SAP HANA en Sybase IQ, SnowflakeDB, Teradata Appliances en Teradata Aster Database
  • NewSQL betekent high-performance transactie-georiënteerde SQL systemen
  • Simpelere transactiemechanismen om scale-out te realiseren
  • Het voorkomen van multi-table joins die niet geparallelliseerd kunnen worden
  • Marktoverzicht inclusief Akiban, Clustrix, GenieDB, NuoDB en VoltDB

  Technologieën voor Fast Data en Streaming Analytics

  • De grootste toepassing van Fast Data: het Internet of Things (IoT)
  • IoT betekent streaming data en snel analyseren van die data
  • IoT devices: smartphones, smartwatches, RFID sensoren, machines, algemene sensoren, cameras, pacemakers, ...
  • De uitdaging: real-time reacties op streaming data
  • De verschillen tussen Big Data en fast Big Data
  • Technologieën voor streaming data: Apache Kafka, Apache ActiveMQ, Amazon Kinesis, Kestrel, RabbitMQ en ZeroMQ
  • Verschillen tussen de nieuwe technologieën en traditionele message queuing producten
  • Voorbeelden van producten voor Big Data streaming: Apache Storm en Flink, IBM InfoSphere Streams, Informatica for Streaming Analytics, Software AG Apama en Spark Streaming
  • Hoe integreren we Fast Data met het enterprise data warehouse?

  Integreren van Big Data Technologie in Datawarehouse Systemen

  • Gebruiken van Hadoop en Spark in datawarehouse systemen
  • Hadoop als staging area, datawarehouse, data mart of archiveringsgebied
  • Datawarehouse gegevens beschikbaar stellen voor rapportage en analyse met SQL-on-Hadoop engines
  • Gebruik van datavirtualisatie om gegevens te integreren die opgeslagen zijn in Hadoop, NoSQL- en SQL-systemen
  • De mogelijke rol van NoSQL

  Ontwikkelen van data lakes met Big Data technologie

  • Wat is een data lake?
  • Welke technologieën zijn geschikt voor het ontwikkelen van data lakes?
  • Is het realistisch om een fysiek data lake op te bouwen met Big Data?
  • Het ontwikkelen van een virtueel of logisch data lake met datavirtualisatie-servers
  • Let op de technische en business metadata !

  Data Science, Big Data Technologie en het Datawarehouse

  • Wat is data science en waarom is het anders dan analytics?
  • Wat hebben MapReduce en Spark data scientists te bieden?
  • Kunnen we standaard BI tools, zoals QlikView en Tableau, gebruiken in samenwerking met Spark?
  • Hadoop als sandbox voor geavanceerde vormen van analytics
  • De waarde van graph databases voor data science, zoals AllegroGraph, InfiniteGraph en Neo4J

  Samenvatting en afsluiting

  21.00u
  Einde van dit Seminar  • 13.30u - 14.00u - Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en croissants
  • 14.00u - Begin van dit Seminar
   • De Komst van Big Data en Fast Data
   • De Wereld van Hadoop, NoSQL en Spark Toegelicht
   • Big SQL oplossingen: SQL-on-Hadoop, NewSQL en analytical SQL databaseservers
   • Technologieën voor Fast Data en Streaming Analytics
   • Integreren van Big Data Technologie in Datawarehouse Systemen
   • Ontwikkelen van data lakes met Big Data technologie
   • Data Science, Big Data Technologie en het Datawarehouse
   • Samenvatting en afsluiting
  • 21.00u - Einde van dit Seminar

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  JA, ik wil deelnemen !

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved