Open Source Business Intelligence

Open Source Business Intelligence


Low cost alternatieven voor de inrichting van een BI stack, met een overzicht van tools, leveranciers, kosten en valkuilen

13 November 2008 (14-21u)
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen (Antwerp, Belgium)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 540 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Waarom dit seminar ?

Dit seminar geeft u in één dag een volledig overzicht van de mogelijkheden van Open Source Business Intelligence, alsook de tools en de leveranciers die voor deze toepassingen beschikbaar zijn, en natuurlijk ook de kosten en valkuilen waar u rekening mee moet houden.

Business Intelligence (BI) was tot enkele jaren terug een privilege van grote organisaties die dankzij uitbundige budgetten hun voordeel konden doen met deze oplossingen. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen gaande die BI toegankelijk maken voor élke organisatie en élke gebruiker, zoals het standaard toevoegen van BI functionaliteit aan databases of office pakketten. De belangrijkste ontwikkeling is echter het ontstaan van een verzameling Open Source BI hulpmiddelen én diverse professionele organisaties die een complete Open Source BI stack leveren en ondersteunen. Waar we de afgelopen jaren een groeiend aandeel zagen van Linux, Open Office en MySQL zou dat ook wel eens kunnen gaan gebeuren met Pentaho en JasperSoft. Dit seminar geeft u het inzicht dat u nodig heeft om te kunnen beoordelen welke oplossingen beschikbaar zijn, of de inzet van Open Source binnen uw BI software strategie zinvol is n de wijze waarop u dat kunt doen.

Welke vragen worden op dit seminar beantwoord ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die direct of indirect is betrokken bij het evalueren, selecteren, implementeren, ondersteunen of gebruiken van Business Intelligence in een organisatie:

AGENDA » SPREKERS »
Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.