Fundamenten en Praktijk van Change Management
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Fundamenten en Praktijk van Change Management

  Hoe zorgt succesvol change management ervoor dat het project effectief de beoogde voordelen oplevert voor de organisatie ?

 •  26-27 March 2014 (10-18u)
 •  Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
 •  Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)

 •  Gepresenteerd in het Nederlands door Jan Dooms

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars


  Leerobjectieven:

  Doel van deze workshop: Hoe zorgt u ervoor dat uw project ook effectief de beoogde veranderingen realiseert ?

  De traditionele manier om verandering te realiseren in organisaties, is het opstarten van projecten. Steeds meer organisaties hebben echter begrepen dat goed project management onvoldoende is om ook de gewenste resultaten en de verwachte voordelen van de verandering te realiseren. Projecten leveren nieuwe systemen, documentatie, opgeleide mensen e.d. af, maar kunnen op zich geen business-voordelen of een aangepaste cultuur 'opleveren'.

  Verandering is de enige constante, en innovatie evolueert snel van een mogelijke strategische keuze naar een noodzaak voor veel bedrijven om te overleven. Het vermogen om "business change" te realiseren - van beperkte bijsturingen tot "business transformation" - wordt een kerncompetentie van steeds meer organisaties.

  Dit is dan ook waar change management een (cruciale) rol speelt: succesvol change management zorgt ervoor dat het project effectief die voordelen oplevert voor de organisatie die men op het oog had toen men het project goedkeurde. En daarbij speelt het project en de project manager een rol, maar ook het senior en middle management van de organisatie (en niet enkel HR!). Maar change management krijgt ook steeds meer aandacht los van individuele projecten, omdat vele organisaties moeten overleven in continu veranderende omstandigheden en dus hun globale capaciteit om te veranderen willen verhogen. Deze workshop verschaft de deelnemers de nodige theoretische inzichten en praktische technieken om verandering op een systematische en professionele manier te beheren en beheersen.

  Wat leert u tijdens deze workshop ?

  • U verwerft een grondig inzicht in de onderliggende dynamiek(en) van organisationele veranderingen en de rol van het management daarin (zowel senior/'executive' managers, 'middle' managers als project managers).
  • U begrijpt wat change management concreet en in de praktijk inhoudt en vereist.
  • U krijgt inzicht in de theoretische kaders van enkele van de belangrijkste management denkers op gebied van change management (John Kotter, Rick Maurer, Peter Senge, ...) en past deze kaders meteen ook toe op een grondig uitgewerkte case (via het computer simulatie 'game' Changesetter) en op een (change) project dat u zelf kunt aanbrengen.
  • U begrijpt wat de rol van een "(business) change manager" concreet inhoudt, en het belang en de rol van "change agents".
  • U krijgt een beter inzicht in uw eigen manier van kijken naar en omgaan met verandering en wat u daar zou kunnen aan veranderen om meer effectief met verandering om te gaan.

  Voor wie is deze workshop bestemd ?

  • Senior managers die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van verandering of transformatie in hun afdeling of organisatie (zowel business als ICT);
  • Project en programma managers die een beter inzicht zoeken in hoe daadwerkelijk verandering te realiseren en welke de rol van projecten en programma's daarin kan of moet zijn;
  • Elke leidinggevende van hoog tot laag, business of ICT uit een organisatie die momenteel of in de nabije toekomst met verandering of grote projecten geconfronteerd wordt;
  • Consultants

  Waarom deze workshop volgen ?

  • Optimale mix en voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk: de essentiële theoretische kaders worden kort maar grondig geschetst, maar daarna gaan deelnemers hiermee concreet aan de slag op een reële, complexe case en passen ze het geleerde ook toe op een project of case die ze zelf kunnen aanbrengen.
  • 2-daagse workshop met maximaal 12 deelnemers, zodat voldoende diepgang bereikt kan worden en zodat elke deelnemer aan bod kan komen met zijn/haar specifieke vragen.
  • Toegang tot een computer-ondersteunde simulatiegame om het geleerde toe te passen, en dit niet enkel tijdens de workshop, maar ook nog gedurende een maand na afloop van de workshop.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...


  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved