Uw Project Management Office (PMO) in de Praktijk

Uw Project Management Office (PMO) in de Praktijk


Best practices in het opzetten van een effectieve en efficiente PMO die business value creëert

24 April 2013 (14-18.30u)
Locatie: Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 450 EUR (excl. 21% BTW)
Registreer NU » AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email


Leerobjectieven:

Waarom dit Seminar over het Opzetten van een PMO ?

"PMO" (het Project Management Office) is een vaak gebruikte term in de wereld van project, programma en portfolio managers. Helaas kent PMO evenveel betekenissen als er bedrijven zijn... De meeste bedrijven hebben hoge verwachtingen tijdens het opstarten van de PMO, die daarna niet altijd ingelost worden.

Deze sessie wil dan ook (minstens) de volgende drie fundamentele vragen beantwoorden:

Waarom mag u dit seminar niet missen ?

Het opzetten (of verbeteren) van een PMO die toegevoegde waarde biedt op alle vlakken en niet aanzien wordt als ofwel de administratieve molen ofwel de bureaucratie van een organisatie moet terdege worden opgezet. Dit seminar legt de basisstappen uit die de kans op succes significant verhogen.

Heel wat bedrijven starten dit proces en heel veel van hen haken af, al te vaak door een verkeerde budgettaire impact. Tijdens het seminar worden een aantal mogelijkheden besproken hoe de funding van een PMO kan gebeuren, met de nodige aandachtspunten afhankelijk van de maturiteit van de organisatie.

Daarnaast brengt dit seminar duidelijk in kaart welke diensten van een Portfolio, Programme en Project Office verwacht kunnen worden. Deze diensten kunnen als leidraad gebruikt worden om te evalueren waar de eigen PMO kan bijgestuurd worden.

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar richt zich op iedereen die een duidelijk overzicht wil krijgen in wat een value-adding PMO als diensten kan aanbieden en wat de basisstappen zijn om een dergelijke PMO op te richten of te verbeteren. Dit kan iedereen zijn die betrokken is bij verandering in organisaties zoals:

AGENDA » SPREKERS » REGISTER »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.