Beter Project Management dankzij PRINCE2 ?

Beter Project Management dankzij PRINCE2 ?


Een overzicht en evaluatie van PRINCE2, en hoe dit leidt tot beter projectmanagement

12 May 2011 (14-21)
Locatie: Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 640 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Het is een bekend gegeven dat heel wat IT projecten - sommige kwatongen beweren zelfs: de meeste IT projecten - geheel of gedeeltelijk falen. Aangezien IT de laatste jaren steeds meer onder druk is komen te staan om aantoonbaar waarde te creëren voor bedrijven, is het dan ook logisch dat bedrijven steeds meer aandacht hebben voor manieren om de slaagkansen van IT projecten te verbeteren. PRINCE2 is een methodologie voor project management die hier zeker toe bijdraagt, en die in toenemende mate populair is - niet alleen voor IT projecten, maar voor om het even welk type project.

De voordelen van een standaardaanpak zoals PRINCE2 zijn duidelijk: de uniforme werkmethode en terminologie maakt projectwerking vergelijkbaar, overdraagbaar en gestructureerd. Verder biedt PRINCE2 meerdere voordelen, zoals de standaard go/no go beslissing in elk stadium van een project, de business case als centraal element in een project, en duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor wat.

PRINCE2 is uitgegroeid - samen met PMBoK (Project Management Body of Knowledge) van PMI (het Project Management Institute) - tot de leidende methodologie voor project management. Dit seminar legt aan de hand van het PRINCE2 framework uit welke "best practices" kunnen gebruikt worden om (IT) projecten succesvoller te maken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bredere context (programma’s, portfolio’s) waarbinnen een project loopt, en wordt de PRINCE2 methodologie vergeleken met het PMBoK framework en met methodologieën voor software ontwikkeling zoals RUP of DSDM.

Welke vragen worden beantwoord op dit seminar ?

Dit seminar is een overzicht van en inleiding tot (IT) Project Management via de PRINCE2 methode; en het beantwoordt deze en andere vragen:

Voor wie is dit seminar bestemd ?

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.