Ontwerpen van een SOA

Ontwerpen van een SOA


Richtlijnen voor en ervaringen met SOA's.

2 December 2008 (14-21)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related open workshops:

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Overzicht en doelstellingen van dit seminar

De meeste standaarden zijn klaar en de produkten zijn beschikbaar. Maar waar begint men? Hoe dient een Service-Oriented Architecture (SOA) ontworpen te worden? Welke ontwerprichtlijnen bestaan er? Wat zijn de do's en dont's voor deze baanbrekende technologie waarmee informatiesystemen geïntegreerd kunnen worden? Dit ééndaagse seminar behandelt deze cruciale richtlijnen en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in verschillende SOA-projecten.

  I.T. Works organiseert ook:

Standaarden, Technologie en Tools voor een SOA, 18 november 2008

Dit seminar geeft een overzicht van de standaarden, technologie en tools voor het bouwen en beheren van SOA's.

U kan voor deze seminars van 18 november en 2 december samen en met korting inschrijven.

Bij vele grote en kleine, commerciële en niet-commerciële organisaties staat het integreren van informatiesystemen hoog op de agenda. Door de jaren heen zijn hier al vele technologieŽn voor geïntroduceerd, uiteenlopend van DCE, CORBA, Message-Oriented Middleware (MOM), application servers en Enterprise Application Integration-tools (EAI). Met de komst van Web services is het tijdperk van de SOA aangebroken. Karakteristiek voor een SOA is het gebruik van internationale standaarden en een zeer loosely coupled manier van integreren. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën en standaarden zoals XML, Internet en Business Process Execution Language (BPEL).

Bij het ontwerpen van SOA's moeten er vele ontwerpbeslissingen genomen worden. Er moeten produkten gekozen worden. Er moet een globale architectuur uitgedacht worden. Hoe kunnen bestaande applicaties, die initieel niet ontworpen waren om geïntegreerd te worden, aangeroepen worden vanuit de SOA? Wat betekent precies een document-oriented interface voor services? Ook het beheer van een SOA dient goed ingericht te worden. Dient er wel of niet aan Business Activity Monitoring (BAM) gedaan te worden? Hoe richten we billing, service level agreements en security in? Heel veel vragen dienen beantwoord te worden voordat er met de bouw begonnen kan worden.

Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de Enterprise Service Bus (ESB). Dit is dé technologie voor het ontwikkelen van een SOA, en is een moderne implementatie van een SOA.

Omdat reeds diverse organisaties ervaringen hebben opgedaan met de bouw van SOA's, beginnen langzaamaan de ontwerprichtlijnen boven tafel te komen. Dit seminar is dan ook geen theoretische verhandeling en ook geen toelichting van wat een SOA is, maar een samenvatting van deze ervaringen. Dit seminar is onmisbaar voor diegenen die met een SOA beginnen of gaan beginnen.

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

Dit seminar is bestemd voor iedereen die overweegt systemen te integreren op basis van service-oriented architectures en Web services. Het geeft een overzicht van de beschikbare en toekomstige technologieën, tools en standaarden, maar de nadruk ligt vooral op de richtlijnen voor het ontwerpen van deze nieuwe architecturen.

In het bijzonder is dit seminar interessant voor: IT managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders.

AGENDA » SPREKERS »
Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.