Verbeter uw Software-Ontwikkelingsproces
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Verbeter uw Software-Ontwikkelingsproces

  Agile technieken en UML Best Practices

 •  30 March 2004 (14-21)
 •  Business Faculty Brussel (Neder-over-Heembeek)
 •  Prijs: 480 EUR (excl. 21% BTW)

 •  Gepresenteerd in het Nederlands

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar ?

  Al tientallen jaren beloven nieuwe technologieën en software tools uw productiviteit te verhogen en de kwaliteit van de code te verbeteren. Meer en meer organisaties realiseren zich dat het schoentje echter wringt bij het software-ontwikkelproces zelf, eerder dan bij de tools.

  Verbeterde technologieën en tools hebben weinig effect in een ongedisciplineerd, chaotisch project. Aan de andere kant, een overgedetailleerd en zwaar bureaucratisch proces slorpt tijd en energie op en levert evenmin de verhoopte resultaten.

  Dit seminar verschaft u inzicht in het opzetten van een pragmatisch en agile development proces. Rode draad is een voorbeeld applicatie (helpdeskautomatisering) die tijdens het seminar wordt uitgewerkt en illustreert wie wat doet op welke wijze in elke fase van het ontwikkelingsproces. In dit voorbeeld zal u ook zien hoe de UML modellen gaandeweg verfijnd worden, van analyse over design tot implementatie.

  We kunnen het beoogde software-ontwikkelingsproces als volgt omschrijven:

  • In hoge mate iteratief
  • Kwaliteitscontrole bij elke stap
  • Lever vaak en regelmatig, tastbare en werkende resultaten af
  • Precieze en betekenisvolle voortgangsrapportering met een minimum aan administratieve overhead
  • Gedreven door het business proces
  • Wordt gestuurd door UML-modellen
  • Schaalt hoger dan ontwikkelteams van 10 mensen

  Dit seminar laat u ook kennismaken met een verzameling erkende best practices van elk deel van een iteratief, kwaliteitsgedreven ontwikkelingsproces. We bekijken de onderliggende principes, het waarom ervan, hoe ze elkaar combineren, en hoe ze elkaar aanvullen. We vergelijken ook populaire methodes als Extreme Programming and Rational Unified Process.

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  • Development en project managers die verantwoordelijk zijn voor een groep developers die hun team efficienter willen organiseren om produktiever te werken (vaak met beperkte resources en vrijwel onmogelijke deadlines), veel te veel documenten en formulieren moeten bijhouden en dus die administratieve overhead willen verminderen, UML best practices willen integreren in hun ontwikkelingsproces, en onderzoeken wat XP (Extreme Programming) en RUP (Rational Unified Process) voor hen kunnen doen.
  • Senior developers die hun UML modellen willen leren verfijnen van analyse over ontwerp naar code in een iteratief proces dat stapsgewijs en frequent resultaten oplevert.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved