Pragmatisch Modelleren met UML

Pragmatisch Modelleren met UML


Zinvol gebruik van UML doorheen het software ontwikkelingsproces

19-20 September 2006 (9-17)
Locatie: Holiday Inn Gent (Gent)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 980 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Inleiding tot deze workshop:

De modelleertaal UML is uitgegroeid tot de wereldwijde standaard voor het modelleren van requirements en functionaliteit. Het gebruik van UML is op zich echter geen silver bullet. Het is niet de “oplossing-voor-alle-problemen”.

UML bestaat uit een aantal modelleertechnieken als use cases, activity diagrammen, sequence diagrammen en klassediagrammen. Deze modelleertechnieken worden gebruikt tijdens de verschillende fasen van systeemontwikkelprojecten. De specificaties van UML definiëren echter alleen de syntax van deze modelleertechnieken.

Vaak is onduidelijk hoe diagrammen volgens de modelleertechnieken het best kunnen worden gemodelleerd. Er is bovendien geen werkwijze die de overgang tussen de diagrammen in de verschillende fasen beschrijft. Tenslotte kent UML niet voor alle gezichtspunten in systeemontwikkelprojecten een modelleertechniek. Denk maar aan het modelleren van processen, de user interface en aan gegevensmodellering.
In de praktijk levert het toepassen van UML daarom vaak meer uitdagingen dan oplossingen.

Waarom deze workshop ?

Tijdens deze tweedaagse workshop wordt een aantal essentiële vaardigheden voor het modelleren van requirements en functionaliteit met behulp van UML aangeleerd. Aan de hand van een pragmatische case – een online dating service - wordt aangeleerd wanneer in het systeemontwikkelproces welke modelleertechnieken het best kunnen worden ingezet. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de nauwe relatie tussen de verschillende technieken. Bovendien wordt een link gemaakt naar de realisatie van applicaties op basis van de modellen, waarbij een n-tier applicatiearchitectuur als basis fungeert. De opzet van de workshop is implementatie-onafhankelijk en is bruikbaar op alle ontwikkelplatformen.
Onderwerpen zijn:

Sander's boek "Pragmatisch Modelleren met UML" dient als leidraad bij de workshop. Deelnemers krijgen dit boek mee als nalees- en naslagwerk.

Voor wie is deze workshop bestemd ?

Deze workshop is van belang voor diegenen die betrokken zijn bij de verschillende fasen in de software-ontwikkeling:

Vereiste voorkennis: De deelnemers worden of zijn reeds betrokken bij het modelleren van software en hebben al enige voorkennis van UML. Van de deelnemers wordt geen diepgaande praktijkervaring in de modelleertaal verwacht.

AGENDA » SPREKERS »
Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.