Virtualisatie: hoe IT eindelijk zichzelf gaat automatiseren

Virtualisatie: hoe IT eindelijk zichzelf gaat automatiseren


Virtualisatie van Operating systems en applicaties voor een flexibeler en goedkoper beheer van uw IT infrastructuur

20 June 2007 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 540 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

De rol van IT is het automatiseren van bedrijfsprocessen: wegnemen van routinewerk zodat bedrijf en werknemers zich kunnen concentreren op productinnovatie en een betere dienstverlening. Merkwaardig genoeg is IT niet altijd even succesvol geweest in het automatiseren van haar eigen werking.

Het uitrollen, onderhouden en beheren van een IT infrastructuur aan hardware, operating systems en applicaties is nog steeds een arbeidsintensieve aangelegenheid met heel wat routinewerk. Virtualisatie is een geheel aan technologieën die verschillende lagen in de computing stack gaan loskoppelen, zodat net dat routinewerk opnieuw kan overgenomen worden door applicaties. Het deployen van applicaties, beheren van configuraties op desktop en servermachines kan worden aangestuurd met muis en keyboard, of verloopt in sommige gevallen zelfsturend (deployen van nieuwe serverinstances bij verhoogde workload bijvoorbeeld).

OS virtualisatie is het loskoppelen van het Operating System van de fysieke hardware waarop het OS draait door middel van een software tussenlaag. Eén machine (desktop of server) kan verschillende OS instances hosten, of één OS instance kan over verschillende machines draaien. Applicatievirtualisatie is het laten lopen van een applicatie in een virtueel operating system: opnieuw een extra softwarelaag dus, maar deze keer tussen Operating System en Applicatie. "Application streaming" tenslotte is een vrij recente technologie voor breedbandomgevingen waarbij uitvoerbare code on the fly gedeployed wordt naar client systemen en al wordt uitgevoerd voor de volledige applicatie is gedownload.

Deze technologieën helpen u om uw IT infrastructuur goedkoper, maar vooral veel flexibeler te beheren, en sneller in te spelen op veranderende omstandigheden of vragen vanuit de business kant. Een populaire toepassing is serverconsolidatie - meestal uit kostoverwegingen. Met dit seminar willen we u een overzicht brengen van de verschillende toepassingsgebieden van virtualisatie, niet alleen uit kost-, maar ook en vooral uit flexibiliteitsoverwegingen.

Welke vragen worden beantwoord op dit seminar?

Voor wie is dit seminar bestemd?

IT beslissingsnemers verantwoordelijk voor deployment, beheer en onderhoud van zowel desktop software als serversystemen..

AGENDA » SPREKERS »

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.