Visualisatie voor Business Intelligence
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Visualisatie voor Business Intelligence

  Hoe ontwerpt u juiste, duidelijke en goed onderbouwde grafieken en dashboards?

 •  29 January 2014 (14-21u)
 •  Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
 •  Prijs: 690 EUR (excl. 21% BTW)

 •  Gepresenteerd in het Nederlands door Lex Pierik

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars


  Leerobjectieven:

  Waarom deze crash course over visualisatie ?

  Business intelligence ontwikkelaars en bouwers van rapporten besteden een groot gedeelte van de dag aan hoe informatie gepresenteerd wordt aan een eindgebruiker. Tabellen worden opgemaakt, grafieken worden gekozen en alles wordt voorzien van een mooie huisstijl. Maar schieten we niet het doel voorbij: het doel is immers om inzichten te creëren.

  Deze ééndaagse cursus visualisatie richt zich op het laatste stuk van een BI traject: hoe de vergaarde gegevens op een juiste maar vooral doeltreffende manier presenteren aan de gebruikers. Vaak blijft dit laatste stuk van het traject onderbelicht waardoor de kracht van de informatie sterk afneemt. Als we weten welke "visuele" regels gelden voor ons als mens, dan weten we ook wanneer informatie wel correct overkomt of wanneer dit niet gebeurt. Het maken van een bepaald rapport of zelfs een dashboard is dus niet langer iets arbitrairs, maar wordt een bewuste keuze. Het gaat in deze training dan ook niet alleen over het effectief overbrengen van informatie maar vooral ook over het inzicht dat gegeven moet worden, zeker nu steeds meer bedrijven zich aan big data projecten wagen.

  Visualisatie is een bewuste keuze !

  Hedendaagse BI-tools zijn voorzien in een ruime keuze visualisaties in de vorm van grafieken, dashboards enzovoort. We willen graag visualiseren omdat mensen visueel zijn ingesteld en een visualisatie sneller "begrijpen", iedereen kent wel het gezegde "a picture says more than a thousand words". Dit komt doordat de mens de wereld voornamelijk via zijn ogen waarneemt. Waarom is een visualisatie sneller te begrijpen? De wereld bestaat uit beelden en niet uit cijfers, alles wat een mens ziet en ervaart is opgebouwd uit vormen, kleuren, beweging en dergelijke: vormen waarmee een associatie is, kleuren die een onbewuste reactie oproepen, een beweging die aanzet tot een actie, ... Deze emoties en reacties komen terug bij het zien van een visualisatie. Een visualisatie geeft "beter" inzicht in de informatie omdat het een versimpelde weergave is van de informatie, wat door mensen makkelijker te lezen is. Maar door het geven van een versimpelde weergave kan ook een "verkeerd" inzicht gegeven worden. De keuze voor de wijze van visualiseren is derhalve geen arbitraire keuze, maar een keuze die goed onderbouwd dient te worden.

  Essentieel is het geven van "actiegericht inzicht".

  Gedurende de training worden verschillende visuele en cognitieve theorieën behandeld om een toegevoegde waarde te bieden aan iedereen die zich bezig houdt met het bouwen van rapporten en dashboards. Essentieel binnen business intelligence is het geven van "actiegericht inzicht". Hiervoor zijn visualisaties uitermate geschikt door de versimpelde weergave en de visueel ingestelde beschouwer. Een nadeel is dat het visuele systeem van de mensen zeer complex is. Wel zijn er een aantal wetmatigheden en regels te benoemen waar men aan zich moet houden. Gebeurt dit niet dan schiet een visualisatie, en daarmee ook de rapportage, vaak haar doel voorbij. Deze training geeft inzicht in de regels en wetten die ons visuele systeem hanteert en geeft praktische handvatten om tot het uiteindelijke doel, namelijk actiegerichte BI, te komen.

  Lex Pierik (Centennium)Deze crash course is tool-onafhankelijk want onze trainer Lex Pierik heeft praktische ervaring met visualisatie in allerlei BI tools die zeer representatief zijn in hun domein. Met behulp van de tool Tableau heeft Lex bij een multinational het volledige supply chain proces visueel gemaakt. Hierdoor kreeg de organisatie inzicht in de samenhang van de verschillende KPI's waardoor ze in een vroeg stadium al kan voorspellen en bijsturen. Voor verschillende Nederlandse gemeenten heeft Lex dashboards (Cognos suite) gebouwd die voldoen aan de regels van Visuele perceptie. De dashboards zijn hierdoor overzichtelijk, duidelijk en prettig in gebruik. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van "pen en papier" en van de Office suite om eerste prototypes van de visualisaties (dashboards, infographics, grafieken, etc.) te maken. Lex heeft daarnaast veel ervaring met de Mobile BI tool Roambi, een leverancier met een sterke focus op effectieve visualisatie van stuurinformatie.

  Wat leert u uit deze crash course ?

  Tijdens deze intensieve en interactieve crash course krijgt u een antwoord op deze en andere vragen:

  • Inzicht in hoe de mens omgaat met visuele signalen
  • Kennis van de verschillende grafieken en de beste toepassing daarvan
  • Inzicht in de meest gemaakte fouten bij het ontwerpen van dashboards
  • Inzicht in hoe verschillende grafieken in samenhang te presenteren in een dashboard

  Voor wie is deze training bestemd ?

  Deze crash course richt zich tot iedereen die zich bezighoudt met het weergeven van data, waaronder o.a.:

  • BI-toolontwikkelaars
  • Functioneel beheerders
  • Bouwers van rapporten en dashboards

  Ervaring met het werken en eventueel ontwerpen van rapporten is een plus. Deze training is onafhankelijk van tools en het gekozen platform, ook al heeft de spreker ervaring met Tableau Software, QlikView en Cognos.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...


  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved