Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses

  Deze tweedaagse "Masterclass Datawarehousing" door Rick van der Lans geeft u een leveranciersonafhankelijk beeld van de markt van datawarehousetools. Tevens krijgt u technieken en vuistregels voor het ontwerpen van de logische en fysieke aspecten ervan.

   19-20 April 2006 (14-21)
   Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
   Prijs: 1250 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Leerobjectieven:

  Doel en opbouw van dit tweedaags seminar

  Het ontwerpen van een datawarehouse behelst meer dan alleen maar het bepalen van een databasestructuur. Er moeten diverse soorten tools gekozen worden, waaronder OLAP-tools (On Line Analytical Processing), rapportage-tools, analytic applications, ETL-tools (Extract Transform Load), portals en databaseservers. Daarnaast moet er ook een architectuur gekozen worden: moeten we uitgaan van één groot centraal datawarehouse of gebruiken we datamarts? Bovendien moet er ook nagedacht worden over integratie met andere systemen, zoals ERP, CRM en Websites. Ook moet er bestudeerd worden hoe er met metadata wordt omgegaan. Kortom, het ontwerpen van een datawarehouse vandaag is vergelijkbaar met het oplossen van een lastige puzzel. Alle stukjes moeten haarscherp passen om een volledig en passend datawarehouse te kunnen ontwikkelen.

  Velen zijn inmiddels bekend met het datawarehouse concept. Bill Inmon's algemeen geaccepteerde definitie luidt als volgt: "A data warehouse organizes and stores the data needed for informational, analytical processing over a long time perspective. A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile collection of data in support of management's decision-making process." Het is een database of een verzameling databases waarin zeer grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen. Helaas kan een datawarehouse niet worden gekocht. Omdat elk bedrijf anders is (verschillend qua eisen, gebruikersbehoeften, gegevensbronnen en tijdseisen), dient ieder zijn eigen warehouse te ontwerpen.

  Deze conferentie is opgebouwd uit 3 hoofdonderwerpen:

  • Selecteer de Juiste Tools ! Aan het selecteren van alle benodigde tools zal veel aandacht besteed worden. Welke OLAP, query of rapportage tools dienen wanneer ingezet te worden ? Kunt u volstaan met een out-of-the-box analytic application ? Gaan we voor een ETL- of EAI-tool (Enterprise Application Integration) ? Wanneer dient een Enterprise Information Portal gebruikt te worden ? Door het beantwoorden van dit soort vragen, krijgt de deelnemer tevens een goed beeld van de markt voor datawarehousetools.
  • Ontwerp Doordacht ! Het tweede hoofdonderwerp gaat in op het ontwerpen van de logische structuur van een datawarehouse. De spelregels zijn hier anders dan bij het ontwerpen van een productiedatabase. De 2 belangrijkste verschillen zijn historische gegevens en aanpasbaarheid. In tegenstelling tot datawarehouses bevatten productiedatabases weinig tot geen historische gegevens. Omwille hiervan en omdat vele analisten niet gewend zijn tijd te modelleren, zal dit onderwerp zeer uitgebreid ter sprake komen. Het tweede aspect, aanpasbaarheid, heeft betrekking op het feit dat de struktuur van een datawarehouse niet statisch is, maar frequent verandert. Dit betekent dat de struktuur zodanig ontworpen dient te worden dat deze eenvoudig uitgebreid en gewijzigd kan worden. Er zal ook aandacht besteed worden aan CWM (Common Warehouse Model) en XMI (XML Metadata Interchange) van de OMG.
  • Denk aan de Performantie ! Vele krachtige OLAP en data mining tools zijn commercieel beschikbaar waarmee we gegevens uit het warehouse kunnen onttrekken. Maar functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn niet alles: queries moeten een goede performantie hebben. Wat kunnen we en wat moeten we doen om een adequate performance te garanderen? Deze belangrijke vraag, die betrekking heeft op de fysieke specificaties van een warehouse, is het derde hoofdonderwerp tijdens dit seminar.

  Opmerking: Dit seminarie is volledig produkt-onafhankelijk. De meeste technieken en tips zijn relevant voor welk systeem dan ook: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Informix of Sybase.

  Welke vragen worden op dit seminar beantwoord ?

  • u krijgt een compleet, produktonafhankelijk beeld van de markt van datawarehousetools (in al zijn verscheidenheid), alsook criteria waarmee tools geselecteerd kunnen worden
  • welke zijn de technieken en vuistregels voor het ontwerpen van de logische en fysieke aspecten van een relationeel datawarehouse ?
  • hoe kies ik een datawarehouse-architectuur ?

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit seminarie is van belang voor diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van datawarehouse-databases zoals:

  • datawarehouse-specialisten
  • databaseontwerpers en databasebeheerders
  • technologieplanners en consultants
  • informatieanalisten en systeemanalisten

  Dit tweedaags seminarie is gericht op gebruikers met middelgrote tot grote computersystemen. Een minimale kennis van relationele databasetechnologie en databaseontwerp wordt verondersteld.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved