Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses

Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses


Deze tweedaagse "Masterclass Datawarehousing" door Rick van der Lans geeft u een leveranciersonafhankelijk beeld van de markt van datawarehousetools. Tevens krijgt u technieken en vuistregels voor het ontwerpen van de logische en fysieke aspecten ervan.

15-16 October 2008 (14-21)
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen (Antwerp, Belgium)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related open workshops:

Check out our related in-house workshops:


Leerobjectieven:

Doel en opbouw van dit tweedaags seminar

Het ontwerpen van een datawarehouse behelst meer dan alleen maar het bepalen van een databasestructuur. Er moeten diverse soorten tools gekozen worden, waaronder OLAP-tools (On Line Analytical Processing), rapportage-tools, analytic applications, ETL-tools (Extract Transform Load), portals en databaseservers. Daarnaast moet er ook een architectuur gekozen worden: moeten we uitgaan van één groot centraal datawarehouse of gebruiken we datamarts? Bovendien moet er ook nagedacht worden over integratie met andere systemen, zoals ERP, CRM en Websites. Ook moet er bestudeerd worden hoe er met metadata wordt omgegaan. Kortom, het ontwerpen van een datawarehouse vandaag is vergelijkbaar met het oplossen van een lastige puzzel. Alle stukjes moeten haarscherp passen om een volledig en passend datawarehouse te kunnen ontwikkelen.

Velen zijn inmiddels bekend met het datawarehouse concept. Bill Inmon's algemeen geaccepteerde definitie luidt als volgt: "A data warehouse organizes and stores the data needed for informational, analytical processing over a long time perspective. A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile collection of data in support of management's decision-making process." Het is een database of een verzameling databases waarin zeer grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen. Helaas kan een datawarehouse niet worden gekocht. Omdat elk bedrijf anders is (verschillend qua eisen, gebruikersbehoeften, gegevensbronnen en tijdseisen), dient ieder zijn eigen warehouse te ontwerpen.

Deze conferentie is opgebouwd uit 3 hoofdonderwerpen:

Opmerking: Dit seminarie is volledig produkt-onafhankelijk. De meeste technieken en tips zijn relevant voor welk systeem dan ook: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Informix of Sybase.

Welke vragen worden op dit seminar beantwoord ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminarie is van belang voor diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van datawarehouse-databases zoals:

Dit tweedaags seminarie is gericht op gebruikers met middelgrote tot grote computersystemen. Een minimale kennis van relationele databasetechnologie en databaseontwerp wordt verondersteld.

AGENDA » SPREKERS »
Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.