Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Ontwerpen van de Nieuwe Generatie Datawarehouses

  Deze tweedaagse "Masterclass Datawarehousing" door Rick van der Lans geeft u een leveranciersonafhankelijk beeld van de markt van datawarehousetools. Tevens krijgt u technieken en vuistregels voor het ontwerpen van de logische en fysieke aspecten ervan.

   27-28 May 2009 (14-21)
   Pullman Diegem (Diegem)
   Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars


  Leerobjectieven:

  Doel en opbouw van dit tweedaags seminar

  De wereld van datawarehousing staat niet stil. Er zijn technologieën beschikbaar gekomen die nieuwe mogelijkheden bieden. Denk hierbij aan datawarehouse appliances, mashups en SOA. Ook de moderne wensen die gebruikers hebben en de eisen die zij stellen, maakt dat warehouse-architecturen anders opgezet moeten worden. Gebruikers willen meer accurate rapporten, ofwel operational BI is in opkomst. Kortom, de wereld van datawarehousing is aan het veranderen. Deze twee-daagse masterclass richt zich op alle nieuwe ontwikkelingen, inzichten, ideen en technologieën. Een must voor elke datawarehouse-specialist.

  Het ontwerpen van een datawarehouse behelst meer dan alleen het bepalen van een databasestructuur. Er moeten diverse soorten tools gekozen worden, waaronder OLAP-tools (On Line Analytical Processing), rapportage-tools, analytic applications, ETL-tools (Extract Transform Load), portals en databaseservers. Daarnaast moet er ook een architectuur gekozen worden: moeten we n groot centraal datawarehouse opzetten, gebruiken we datamarts of kiezen we voor een virtueel datawarehouse? Er moet ook nagedacht worden over integratie met andere systemen, zoals ERP, CRM en websites. Tevens moet er bestudeerd worden hoe er met metadata omgegaan wordt.

  De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld:

  • Jarenlang zijn datawarehouses met een statisch karakter gebouwd. Slechts periodiek (bijvoorbeeld elke week of elke maand) worden nieuwe gegevens aan datawarehouse toegevoegd. Recentelijk beginnen gebruikers echter te vragen om gegevens die bijna 100% up to date zijn. We spreken dan van realtime of active datawarehouses. Deze nieuwe behoefte heeft grote invloed op welke tools ingezet kunnen en moeten worden en op hoe datawarehouses ontworpen moeten worden.
  • De oorspronkelijke gebruiker van het datawarehouse is de manager die beslissingen moet nemen. Tegenwoordig zien we ook andere gebruikersgroepen, zoals klanten, toeleveranciers en agenten, die direct toegang krijgen tot het warehouse en analyses willen uitvoeren. Ook zien we niet-menselijke gebruikers, ofwel geautomatiseerde processen, die voorgeprogrammeerde beslissingen nemen. Deze processen vormen ook een nieuwe groep van gebruikers.
  • Het werken met datawarehouses leidt tot data-integratie. Er bestaan ook andere vormen van integratie, waaronder applicatie-integratie. Op dit terrein is de Service-Oriented Architecture (SOA) sterk in opkomst. Tijdens dit seminar wordt belicht wat de toegevoegde waarde is van het integreren van de SOA met het datawarehouse.
  • Naast het werken met gestructureerde data, vragen steeds meer gebruikers om ook ongestructureerde data te kunnen analyseren.
  • Nieuwe technologie blijft ontwikkeld worden en vooral op het gebied van databasetechnologie. Er zal onder andere ingegaan worden op datawarehouse-appliances, cubing services, business process engines, streaming database servers en enterprise service bussen.
  • De populaire mashup zal ingezet kunnen worden in een Business Intelligence omgeving om direct externe bronnen te benaderen en externe met interne data te integreren.

  Kortom, na het bijwonen van dit seminar, bent u weer volledig bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het dynamische gebied van datawarehousing.

  Wat zijn de doelstellingen van deze masterclass ?

  Deze masterclass wil de deelnemers:

  • Een compleet beeld geven van de markt van datawarehousetools (in al zijn verscheidenheid) en criteria aandragen waarmee tools geselecteerd kunnen worden.
  • Technieken en vuistregels doceren voor het ontwerpen van de logische en fysieke aspecten van een relationeel datawarehouse.
  • Adviseren bij hun keuze van een datawarehouse-architectuur.

  Dit zal u toelaten om de juiste tools te selecteren, uw datawarehouse doordacht te ontwerpen, en vooraf na te denken over de performantie ervan.

  Opmerking: Dit seminarie is volledig produkt-onafhankelijk. De meeste technieken en tips zijn relevant voor welk systeem dan ook: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Informix of Sybase.

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit seminarie is van belang voor diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van datawarehouse-databases zoals:

  • datawarehouse-specialisten
  • databaseontwerpers en databasebeheerders
  • technologieplanners en consultants
  • informatieanalisten en systeemanalisten

  Dit tweedaags seminarie is gericht op gebruikers met middelgrote tot grote computersystemen. Een minimale kennis van relationele databasetechnologie en databaseontwerp wordt verondersteld.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved