Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie

  Tweedaags praktisch seminar boordevol inzichten en advies over deze moderne en flexibele architectuur

 •  18-19 October 2017 (14-21u)
 •  Parker Hotel (Diegem)
 •  Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)

 •  Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar ?

  De klassieke datawarehouse architectuur, bestaande uit een keten van databases, waaronder een staging area, het centrale datawarehouse en vaak vele datamarts, en waarbij gegevens met behulp van ETL programma’s door de keten heen gepompt worden, heeft veel organisaties vele jaren goed gediend bij het ontwikkelen en draaien van BI-systemen. Maar is die populaire klassieke architectuur nog wel toereikend voor alle nieuwe gebruikerswensen, zoals self-service BI en data science, en kan er wel optimaal gebruik gemaakt worden van de nieuwe big data technologie voor gegevensanalyse en –opslag, zoals Hadoop en NoSQL?

  Het integreren van self-service BI-producten met deze architectuur is niet evident en zeker niet als de gebruikers toegang tot de bronsystemen willen hebben. Het leveren van 100% up-to-date gegevens ter ondersteuning van operational BI, is lastig te implementeren. En hoe nemen we de nieuwe data storage technologieën, zoals Hadoop en NoSQL, op in de architectuur? Dit en andere zijn allemaal lastige vraagstukken indien een organisatie nog werkt met een klassieke architectuur.

  Het is tijd om langzaamaan te migreren naar een flexibelere architectuur waarbij

  • sneller nieuwe gegevensbronnen aangekoppeld kunnen worden,
  • self-service BI goed te ondersteunen is,
  • streaming analytics eenvoudig te implementeren is,
  • het adopteren van nieuwe technologie zoals Hadoop en NoSQL, relatief eenvoudig is, en
  • de verwerking van big data geen technologische revolutie maar een evolutie is.

  De architectuur die hierop antwoord geeft is de logische datawarehouse architectuur. Deze ultra flexibele architectuur voor BI-systemen, is gebaseerd op een ontkoppeling van gegevensgebruikers (rapportage, analyse, data science) enerzijds en gegevensbronnen anderzijds.

  De technologie om een logisch datawarehouse architectuur te ontwikkelen is beschikbaar en veel organisaties hebben al succesvol de migratie uitgevoerd; een migratie die uitgaat van een stap-voor-stap proces en niet een waarbij alles in één grote stap vervangen moet worden.

  In dit praktische seminar wordt de architectuur toegelicht en toepassingsgebieden en producten besproken. Tevens wordt besproken hoe organisaties kunnen migreren van hun bestaande naar deze nieuwe architectuur. Tips, ervaringen en ontwerprichtlijnen worden behandeld om te helpen deze migratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

  Wat leert u tijdens dit seminar ?

  • Wat zijn de praktische voordelen van de logische datawarehouse architectuur en wat zijn de verschillen met de klassieke architectuur
  • Hoe kan een organisatie stap-voor-stap en succesvol naar deze flexibele logische datawarehouse architectuur toe migreren?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de diverse beschikbare producten?
  • Hoe werken datavirtualisatieproducten?
  • Hoe kan big data op een transparante wijze toegevoegd worden aan de bestaande BI-omgeving?
  • Hoe kan self-service BI geïntegreerd worden met de klassieke vormen van BI?
  • Hoe kan aan gebruikers toegang gegeven worden aan 100% up-to-date gegevens zonder dat operationele systemen verstoord worden?
  • Wat zijn de real-life ervaringen van organisaties die reeds een logisch datawarehouse geïmplementeerd hebben?

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit tweedaags seminar is voor een ieder bestemd die vanuit zijn functie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen op gebied van business intelligence en datawarehousing, zoals BI-architecten, business-analisten, datawarehouse- en databaseontwerpers, database-experts, consultants, technology planners, projectleiders en systeemanalisten.

  Enige kennis van klassieke datawarehouse architecturen is vereist.

  Alle deelnemers ontvangen de meest recente editie van het boek "Data Virtualization for Business Intelligence Systems" door Rick van der Lans.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...


  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 3, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved