Advanced Case Management in de Praktijk

Advanced Case Management in de Praktijk


Verhoog de produktiviteit van uw complex dossierbeheer(der)

6 June 2013 (14-18u30)
Locatie: Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 450 EUR (excl. 21% BTW)
Registreer NU »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar over Advanced Case Management (ACM) ?

Tal van organisaties worstelen vandaag nog steeds met het automatiseren en opvolgen van collaboratieve, complexe en informatie-intensieve administratieve processen, dossierbeheer, ... Dit zijn processen waarbij de kenniswerker centraal staat, waarin tal van uitzonderingen voorkomen en die zeer dynamisch van aard zijn.

Omgevingen waar zeer grote hoeveelheden dossiers worden beheerd en waar het aansturen en opvolgen van grote groepen dossierbeheerders cruciaal is, ondervinden dagelijks de problematiek van intransparantie, overdraagbaarheid, ...

Voorbeelden van ACM:

Traditioneel wordt deze problematiek aangepakt met Enterprise Content Management systemen (ECM), Customer Relationship Management (CRM), Business Process Management Systemen (BPMS) of een combinatie van deze componenten. In de praktijk blijkt echter dat dit niet afdoende is om oplossingen te realiseren die de problematiek volledig ondersteunen.

Advanced Case Management (ACM) legt de focus eerder op het doel van het proces dan wel op het proces zelf. De laatste jaren is ACM meer en meer ingeburgerd in het beheer van dit type proces.

Case Management is een oplossing voor onvoorspelbare business processen zoals complex dossierbeheer, boordevol kenniswerk en workflow.

Wat leert u in dit seminar ?

In dit praktijkgerichte seminar leert u vooral:

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar richt zich op iedereen die meer inzicht wil krijgen in Advanced Case Management. Dit seminar is zowel gericht naar mensen die met de business problematiek te maken hebben als mensen die ondersteunende oplossingen definiëren:

Typische domeinen en sectoren waar de case management problematiek opduikt zijn onder meer: overheidsorganisaties, verzekeringssector, ..., in feite alle organisatie waar complexe administratieve processen aanwezig zijn.

We gaan er van uit dat het doelpubliek affiniteit heeft met het realiseren van business modellen, functionele analyse & design en een aantal basiscomponenten uit een ICT landschap kan positioneren (bv. ECM, BPMS, EAI, CRM, ERP, ...).

 Volledig Programma

13.30u - 14.00u
Registratie en Ontvangst van de deelnemers met Koffie/Thee en Croissants, en mogelijkheid tot netwerking
14.00u
Inleiding : Wat is Advanced Case Management, waarom ACM ?

Case Management lijkt een goede oplossing voor ongestructureerde en mensgerichte processen

15.00u
ACM in de Praktijk - Deel 1: Workshop Case Modellering

In dit deel wordt uiteengezet hoe een case model kan gerealiseerd worden, met de focus op business (case) modellering:

16.00u
Korte pauze met koffie/thee, versnaperingen en mogelijkheid tot networking
16.15u
ACM In de Praktijk - Deel 2: Workshop Case Modellering vervolgd

In dit deel wordt iets verder ingezoomd op een aantal aspecten van het Case model:

16.45u
ACM in de Praktijk - Deel 3: ACM oplossingen realiseren

In dit deel wordt uiteengezet hoe een case model kan gerealiseerd worden met behulp van een ICT oplossing :

17.30u
ACM Cases
18.15-18.30u
Vragen, discussie, samenvatting en besluit
18.30u
Einde van dit seminar

 Sprekers


Joachim Vanden Brande (LoQutus NV)
LoQutus NV

Joachim Vanden Brande (1970) is Managing Director van LoQutus. In die functie bepaalt hij de algemene strategische koers en het routeplan van het IT-dienstenbedrijf.

Joachim is daarnaast 20 jaar werkzaam als ICT Architect. Hij heeft heel wat ervaring opgedaan bij de realisatie van complexe IT-oplossingen, onder meer in de domeinen business process management systemen, service oriented architecture en enterprise architecture.

Recent was Joachim Vanden Brande verantwoordelijk voor de definitie en implementatie van verschillende EA projecten, BPMS-trajecten en self service applications voor de private en de overheidssector (Recupel, Fedict, ArcelorMittal, Acerta, De Lijn, Bridgestone, Fluxys, OVAM, FOD Justitie, ...).

Vanuit zijn ervaring met procesautomatisering is Joachim enkele jaren geleden in aanraking gekomen met Advanced Case Management: bij het realiseren van projecten waarbij dossierbeheer, complexe en niet-voorspelbare processen een belangrijke rol spelen, bleek de klassieke approach van een combinatie tussen BPMS en ECM immers niet voldoende. Sedertdien is Joachim betrokken bij verschillende realisaties van ACM en het ontwerp van Ground lion, LoQutus' ACM oplossing gebaseerd op open standaarden.

Joachim Vanden Brande wordt regelmatig gevraagd als gastspreker voor topics zoals Business Process Management, Process Driven Development en Enterprise Architectuur. Daarnaast publiceert hij ook verschillende artikels over deze topics.

Vincent Verstraete (LoQutus)
LoQutus

Vincent Verstraete (1981) is Solution Architect bij LoQutus. Vanuit een sterk analytisch vermogen en een kritische kijk is hij verantwoordelijk voor de succesvolle realisatie van verschillende complexe IT-oplossingen. Zijn focus-gebieden zijn Service Oriented Architecturen, Business Process Management en Advanced Case Management. Vincent is bij LoQutus verantwoordelijk voor het Service Team Case & Content Management.

Recente projecten waar Vincent voor verantwoordelijk was, zijn het opzetten van ACM bij LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid), het uitbouwen van een ESB integratie-architectuur bij Colruyt, en de realisatie van een BPM/SOA architectuur bij De Lijn.

Daarnaast is Vincent mede verantwoordelijk bij de uitbouw van de visie van LoQutus op Advanced Case Management. Vanuit deze rol is hij ook soms gastspreker op een aantal seminaries.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->