(Balanced) Scorecards en Dashboards

(Balanced) Scorecards en Dashboards


Concepten, implementatie en automatisering van (Balanced) Scorecards en Dashboards

13 March 2008 (14-21)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

In de meeste ondernemingen bestaat vandaag een mature data warehousing & business intelligence omgeving, die zich echter meestal beperkt tot klassieke (ad hoc) rapportering & analyse (multidimensioneel/OLAP). Deze omgeving vormt nochtans de ideale basis voor het verder uitbouwen van een Scorecarding en/of Dashboarding laag, een concept dat volgens leidende analysten als Gartner en Forrester momenteel aan maturiteit wint. Anderzijds leeft bij veel business managers de roep voor een betere opvolging van de implementatie van strategie en doelstellingen. Dit soort projecten gebeuren best niet los van een business intelligence onderbouw.

Dit seminar gaat in op de concepten, implementatie en automatisering van Scorecards en Dashboards in de context van Business Intelligence (BI). Tevens wordt ingegaan op de rol van Scorecards & Dashboards in de context van het samenvloeien van klassieke business intelligence technologieën met Corporate Performance Management in een bredere context van Performance Management (PM).

Binnen dit soort (C)PM- projecten wordt typisch ook aandacht besteed aan een onderliggende methodologie. Voor scorecarding wordt als voorbeeld ingegaan op de Balanced Scorecard, voor dashboarding op Six Sigma.

De Balanced Scorecard wordt uitgebreid belicht in de context van automatisering. De Balanced Scorecard, een boek gepubliceerd in 1992 door Robert S. Kaplan en David P. Norton, werd geïntroduceerd als een nieuwe manier om te meten hoe de onderneming erin slaagt zijn objectieven en strategie te implementeren. Het seminarie gaat in op de filosofie, evolutie in de afgelopen 15 jaar en concrete uitwerking van een (balanced) Scorecard en de definitie van de bijhorende KPI's (Key Performance Indicators).

De workshop legt de concepten van Scorecards & Dashboards uit, gaat in op de onderlinge verschillen en complementariteit, het gebruik van metrics en KPI's en het belang van dit alles te doen binnen de context van uw bestaande business intelligence en data warehousing architectuur.

Tot slot wordt stilgestaan bij de oplossingen voor Scorecarding & Dashboarding bij de grote BI & PM softwareleveranciers: IBM (Cognos, Ascential), Infor, Informatica, Information Builders, MicroStrategy, Microsoft, Oracle (incl. Hyperion), SAP (SAP SEM, Business Objects, Cartesis, Outlooksoft) en SAS.

Welke vragen worden beantwoord ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar richt zich op iedereen die een beter begrip wil van of zich wil voorbereiden op het gebruik van KPI's, (balanced) scorecards of dashboards. Het is een ideaal forum voor Business Intelligence / Data Warehousing Project managers die werken aan een lange termijn BI roadmap, waarbinnen Scorecarding & Dashboarding aan belang wint binnen de context van Performance Management. Het helpt business managers en Business Intelligence professionals vermijden dat scorecard en dashboard initiatieven binnen hun onderneming starten zonder integratie in een (bestaande) BI & DW architectuur :

 Volledig Programma

13.30u - 14.00u
Registratie, koffie/thee en croissants
14.00u - 14.30u
Van "Business Intelligence" naar "Performance Management"
14.30u - 15.00u
Scorecarding vs. Dashboarding: complementariteit & verschillen
15.00u - 16.00u
Scorecarding
16.00u - 16.30u
Koffie/Thee en Versnaperingen
16.30u - 18.00u
Het integreren van de Scorecard in de organisatie
18.00u - 19.15u
Diner
19.15u - 20.45u
Best Practices & Automatisering
20.40u - 21.00u
Vragen & Antwoorden, Discussie
21.00u
Einde van dit seminar

 Sprekers


Stijn Vermeulen (element61)
element61

Working in these areas since 1991, Stijn Vermeulen (39) is an expert in Performance Management in terms of both vendors and product offerings and the practical project implementation of these technologies. After an initial career focused on Business Intelligence & Data Warehousing, Stijn has since 2002 increasingly been exposed to and taken interest in how Corporate Performance Management changes the face of Business Intelligence & Data Warehousing.

Stijn is currently partner & managing director at element61, the thought-leading Performance Management consulting company in the Belgian marketplace.

Stijn has a Commercial Engineer in Management Informatics-degree (KULeuven, Belgium) and an MBA in Applied Marketing (Institut d'Administration des Entreprises, Aix-en-Provence, France).

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->