E-mail Management

E-mail Management


Beveiliging, betrouwbaarheid, opslag en retrieval, alternatieven en Best Practices.

16 February 2005 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 480 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

Bedrijven realiseren zich dat e-mail van comfortinstrument tot kritische applicatie is uitgegroeid. Voor veel gebruikers is de e-mailclient het voornaamste werkinstrument, en ze verwachten van e-mail dezelfde beschikbaarheid als van een telefoonsysteem. Gebruikers (én management) hechten dezelfde waarde aan een e-mail als aan een fax of een gehandtekende brief. Die vanzelfsprekendheid en verwachtingen staan in schril contrast met de beperkingen van het e-mailprotocol inzake authenticiteit en zekerheid van aflevering en de kwetsbaarheid voor spam en malware.

De groeiende nood aan opslag voor e-mail laat zich merken in IT-budgetten. De steeds hogere eisen voor het betrouwbaar archiveren, kunnen terugvinden en aantoonbaar maken van bedrijfsdata (en dus ook e-mail) bezorgen IT managers hoofdbrekens.

De nood tot e-mailmanagement heeft een aantal softwareproducenten ertoe aangezet een specifiek aanbod hiervoor te ontwikkelen, met de overname van Veritas (archivering) door Symantec (beveiliging) als illustratie van de zoektocht naar een totaaloplossing.

Dit seminarie geeft een overzicht van de tools en technologie voor de beveiliging en archivering van e-mail. Maar het onderzoekt ook een paar alternatieven voor het gebruik van e-mail en geeft u de argumenten in handen om e-mailmanagement bij de bedrijfsleiding aan te kaarten.

Welke vragen worden op dit seminar beantwoord ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

 Volledig Programma

13.30u - 14.00u
Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee
14.00u
Aanvang seminar
14.00u-14.15u
E-mail management: de business case
(Natasja Paulssen, Ordina)
14.15u-15.30u
Virussen en andere malware
(Eddy Willems)
15.30u-16.00u
Koffie en Informatiemarkt
16.00u-17.00u
Mail en malware
(Eddy Willems)
17.00u-17.45u
E-mail management in het kader van records management
(Natasja Paulssen, Ordina)
17.45u-19.00u
Diner
19.00u-20.00u
E-mail archivering: Marktoverzicht en Best Practices
(Luc Van Maele, Erudict)
20.00u-20.45u
Case Study: UZ Leuven Gasthuisberg
(Reinoud Reynders, )

U.Z. Leuven Gasthuisberg gaf in 1995 haar 8000 werknemers toegang tot e-mail, wat toen als baanbrekend werd gezien in de ziekenhuiswereld. Reinoud Reynders geeft een overzicht van de Best Practices die in die 10 jaar zijn opgebouwd.

20.45u-21.00u
Conclusies en afsluiting van de dag

 Sprekers


Natasja Paulssen (Ordina)

Natasja PaulssenNatasja Paulssen is partner bij de Ordina Groep. Na een studie Technische Informatica aan de TU Eindhoven is zij zich gaan specialiseren op het gebied van human-sensible information, dat wil zeggen informatie die door mensen moet worden gelezen. Hieronder vallen onder meer: kennis-, document-, contentmanagement, informatiebeveiliging en -architectuur, usability en het communicatiemedium internet.

Bij Ordina heeft zij de productgebaseerde projectaanpak EPA ontwikkeld, een methode waarbij volgens een divide&conquer-strategie en een goede separation of concerns de complexiteit van innovatieprojecten wordt gereduceerd. EPA zorgt er met name voor dat content, processen en gebruikers vanaf de start van het project evenveel aandacht krijgen als de hardere IT-componenten.

Op het gebied van content management heeft zij het Content Management Capability Maturity Model (CM-CMM) geintroduceerd. Dit model geeft de natuurlijke ontwikkeling aan op 5 onderling gerelateerde domeinen m.b.t. content management: content, proces, organisatie, mensen en tools. Het model helpt bij het focussen van discussies tot de realiteit en bij het identificeren van quick-win projecten.

De afgelopen jaren heeft zij op deze gebieden projecten uitgevoerd bij banken, verzekeringsmaatschappijen, (semi-)overheidsinstellingen en in de utilitiessector en de industrie.

Eddy Willems (NOXS)

Eddy WillemsEddy Willems is Anti-Virus Technology Expert bij NOXS. Eddy is meer dan 15 jaar actief in de anti-virus wereld en is ook bekend als Directeur Informatie en Pers van de EICAR organisatie (European Institute for Computer Anti-Virus Research).

Buiten zijn praktisch werk als topconsultant bij grote internationale bedrijven is hij ook actief als anti-virus researcher, WildList reporter, auteur van security artikels, trainer en spreker tijdens verscheidene internationale security conferenties.

Eddy is ook betrokken als adviseur bij het e-security team van het BIPT. Ook de Belgische overheid deed meermaals beroep op zijn diensten. In één van zijn laatste projecten probeert hij ‘verantwoord ICT-gedrag en gebruik’ binnen het lager onderwijs te krijgen om alzo de computercriminaliteit terug te dringen.

Reinoud ReyndersReinoud Reynders werkt al 10 jaar als stafmedewerker bij de Dienst Informatiesystemen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en verantwoordelijke voor de front-office groep (pc-support), Windows Server Groep en de storage.

Reinoud Reynders is van opleiding Bio-ingenieur, maar heeft al snel het pad van de informatica gekozen. Na eerst zelf te zijn begonnen op de helpdesk, heeft hij snel een aantal belangrijke projecten geleid: migratie van MacOS naar Windows NT, consolidatie van de storage (nu + 80 TB) en heeft nu de leiding over een team van 24 personen. De totale dienst Informatiesystemen, onderleiding van Prof. Dr. Bart Van den Bosch, telt meer dan 90 personen.

Reinoud Reynders heeft oa een uitgebreide expertise rond centrale storage systemen, server consolidatie, E-mail en E-mail management, document management systemen en intranets.

Luc Van Maele (Erudict)

Luc Van MaeleLuc Van Maele is IT Consultant bij Erudict en gespecialiseerd in (e-mail) security, archivering en backup.
Luc heeft projecten voltooid met een diversiteit aan operating systems en mailsystemen. Hij begeleidde design, implementatie en migraties bij klanten in overheid, de farmaceutische en bancaire wereld, zoals Monsanto, Commerzbank, Pharmacia, de Europese Commissie en CBF

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->