Usability in software development

Usability in software development


User-Centered Design als methode voor gebruiksvriendelijker interfaces

1 February 2007 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 480 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar?

Rampen en doden veroorzaakt door slecht ontworpen gebruiksinterfaces spreken tot de verbeelding. Minder dramatisch, maar veel couranter, zijn de verloren investeringen in software- of productontwikkeling als gebruikers achteraf een applicatie slecht of helemaal niet blijken te accepteren.

Gebruiksvriendelijkheid zit niet ingebakken in de cultuur van software-ontwikkeling - ondanks de aandacht voor het buzz word usability. Tools en methodes, en software-ontwikkelaars zelf worden beoordeeld op technische merites. Vaak komt de interactie met de gebruiker, waar het toch allemaal om te doen is, pas op het einde van het ontwikkeltraject ter sprake.

User-centered design is een aanpak die de interactie met de gebruiker van bij het begin centraal stelt bij product- en software-ontwikkeling. Een vooroordeel dat leeft bij software-ontwikkelaars en techneuten is dat gebruiksvriendelijkheid "een kwestie van smaak" is - "zoveel hoofden, zoveel meningen", dat usability niet meetbaar is. User-Centered Design vereist echter dat veronderstellingen en aannames rond gebruiksvriendelijkheid van een interface effectief uitgetest en gemeten worden. In dit seminarie bekijken we hoe User-Centered Design helpt om usability na te streven volgens een objectieve en systematische methode.

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit Seminar:

Voor wie is dit seminar?

 

 Volledig Programma

13.30u - 14.00u
Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee
14.00u-14.45u
Wat is Usability? Wat is User-Centered Design?
(Johan Verhaegen, Human Interface Group)
14.45h-15.30h
The politics of usability
(Bart Vermeersch, Namahn)
15.30h-16.00h
Koffie/Thee
16.00h-16.45h
User-Centered Design Proces en methodes
(Sigrid Vandenweghe, Human Interface Group)
16.45h-17.45h
Case Study: Ontwikkeling van een stijlgids voor corporate applicaties
Peter Doomen, SD WORX

17.45h-19.00h
Dinner

19.00h-19.30h
Guerilla usability: verhalen uit de praktijk van de applicatie-ontwikkeling
(Steven Verhoest, Vervorm)

19.30h-20.15h
Usability en software development
(Tom Stevens, Namahn)
20.15h-21.00h
Case Study: Ontwikkeling van consumenten-ICT producten
21.00u
Einde van dit seminar

 Sprekers


Johan Verhaegen (Human Interface Group)

 Johan VerhaegenJohan Verhaegen is Managing Partner bij Human Interface Group en heeft bijna 10 jaar ervaring als Usability Expert.

Hij is expert in het ontwerpen van vooruitstrevende business-toepassingen in zeer uiteenlopende sectoren (grafische, medische, financiële, logistieke sector) en hij heeft een zeer uitgebreide ervaring inzake user interface design van hoogtechnologische consumentenproducten. Bovendien heeft hij een jarenlange doceerervaring in de meeste aspecten die met usability van ICT-toepassingen te maken hebben: gebruikers- en taakanalyse, navigatie-ontwerp, user interface ontwerp, web design, expertevaluatie, enz.

Op basis van zijn praktijkervaring heeft Johan Verhaegen een zeer goed inzicht in hoe usability-inspanningen optimaal ingezet kunnen worden in ontwikkelingstrajecten van ICT-toepassingen.

Bart Vermeersch (Namahn)

Bart VermeerschBart Vermeersch is fysicus van opleiding, maar werkt  al 10 jaar voor Namahn. Oorspronkelijk als technisch consultant bij web projecten, nadien als project manager.

Bart begeleidt klanten bij hun "requirements engineering": verzamelen en beheren van de requirements voor nieuwe producten, maar ook en vooral het maken van keuzes in functionaliteit (en dus) interface, in samenspraak met de verschillende stakeholders.

Bart combineert een sterke technische background met een aanvoelen van business noden en volgt momenteel ook een MBA opleiding. 

Sigrid Vandenweghe (Human Interface Group)

 Sigrid VandenwegheSigrid Vandenweghe studeerde 11 jaar geleden af als Arbeidspsycholoog en heeft evenveel jaren ervaring als bruikbaarheidsspecialist.

Ze deed ervaring op in uiteenlopende sectoren, gaande van e-government tot financiën en voor zeer verscheiden types van user interfaces (touch screens, mobiele devices, websites, Windows-software,...). Als projectleider bij Human Interface Group is haar expertise gericht op het vertalen van het technische luik naar iets bruikbaars voor de mens, het slaan van een brug zodat de drempel zo laag mogelijk en het gebruiksgemak zo groot mogelijk is. Daardoor is zij niet alleen een user interface expert, maar ook een onderhandelaar en een enthousiast overtuiger. Een 'pleitbezorger van de meest positieve user experience'.

Sigrid kan bogen op een schitterend curriculum als het op lesgeven aankomt. Zij trainde reeds tientallen mensen in uiteenlopende trainingsvormen: op maat gemaakte bedrijfscursussen, via opleidingsinstellingen, als 'preferred trainer' voor overheidsopdrachten,...

Peter Doomen (SD WORX)

PETERDOOMENPeter Doomen is sinds zeven jaar businessarchitect en methodoloog bij SD WORX, een dienstverlener voor alles wat te maken heeft met het tewerkstellen van personeel.

Peter staat enerzijds in voor het bouwen van de brug tussen ICT en de businessgebruikers en is anderzijds verantwoordelijk voor de corporate projectmethodologie van het bedrijf.

Eén van de uitdagingen die hij ontmoette in het kader van het contact tussen business en ICT was de vraag naar een stijlgids voor de bedrijfseigen applicaties van SD WORX. Juist toegepast is zulke stijlgids een krachtig instrument om de bruikbaarheid, de consistentie en de herkenbaarheid van softwaretoepassingen te garanderen.

Steven Verhoest (VERVORM)

Steven VerhoestSteven Verhoest is afgestudeerd in 1990 als industrieel ontwerper. De combinatie vorm en technologie, meer specifiek IT, is altijd zijn passie geweest.

Vrij vroeg heeft hij de stap naar het internet gezet en verdiende zijn eerste strepen bij “The Reference” en “e-com”, de Belgische internet pioniers. Hij specialiseerde zich in de “complexe” site. Sites waar grote hoeveelheden bedrijfskennis in enkele clicks toegankelijk moet zijn. Daarna zijn het de “web applicaties” die zijn volledige aandacht krijgen.

Met VERVORM is Steven nu werkzaam als freelance UI designer/developer waar hij de slogans “Forms Follows Function” en “Don’t make me think” hoog in het vaandel draagt.

Tom Stevens (Namahn)

Tom StevensTom Stevens studeerde af als ingenieur-ontwerper en is zes jaar werkzaam bij Namahn als interactieontwerper en projectleider.

Zijn ontwerpervaring gaat van financiële toepassingen, over personeelsadministratie en knowledge bases tot professionele werkstations voor bijv. procesbewaking. Als analist-ontwerper heeft hij reeds heel wat geëxperimenteerd rond analyse- en ontwerpmethodologie en de integratie van beide in ontwikkelingsprojecten. 

Tom is een ervaren begeleider bij ontwerpworkshops en doceert ergonomie bij studenten integrale productontwikkeling. 

Frank Amand (Philips Home Control)

Frank Amand is Technical Product Manager bij Philips Home Control.

Hij studeerde af als industrieel ingenieur electronica aan de Groep T Hogeschool, Leuven. Hij werkt sinds 1995 bij Philips, eerst bij CD en DVD
software ontwikeling in Hasselt, daarna als Software Architect bij Philips Home Control Leuven.

Frank is sterk gedreven door usabilty aspecten rondom de Pronto product-lijn: User insights, design en specificatie van de user interface. Hij faciliteerde ook de transitie van de SW ontwikkeling van Leuven naar Bangalore en bouwde zo een specifieke expertise op wat betreft software offshoring.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->