Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie

Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie


Praktisch seminar boordevol inzichten en advies over deze moderne en flexibele architectuur

22-23 February 2017 (14-21u)
Locatie: Parker Hotel (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans
Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)
Registreer NU »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

NEXT SESSION: 18-19 October 2017 (14-21h) in Brussels (Belgium)

Waarom dit seminar ?

De klassieke datawarehouse architectuur, bestaande uit een keten van databases, waaronder een staging area, het centrale datawarehouse en vaak vele datamarts, en waarbij gegevens met behulp van ETL programma’s door de keten heen gepompt worden, heeft veel organisaties vele jaren goed gediend bij het ontwikkelen en draaien van BI-systemen. Maar is die populaire klassieke architectuur nog wel toereikend voor alle nieuwe gebruikerswensen, zoals self-service BI en data science, en kan er wel optimaal gebruik gemaakt worden van de nieuwe big data technologie voor gegevensanalyse en –opslag, zoals Hadoop en NoSQL?

Het integreren van self-service BI-producten met deze architectuur is niet evident en zeker niet als de gebruikers toegang tot de bronsystemen willen hebben. Het leveren van 100% up-to-date gegevens ter ondersteuning van operational BI, is lastig te implementeren. En hoe nemen we de nieuwe data storage technologieën, zoals Hadoop en NoSQL, op in de architectuur? Dit en andere zijn allemaal lastige vraagstukken indien een organisatie nog werkt met een klassieke architectuur.

Het is tijd om langzaamaan te migreren naar een flexibelere architectuur waarbij

De architectuur die hierop antwoord geeft is de logische datawarehouse architectuur. Deze ultra flexibele architectuur voor BI-systemen, is gebaseerd op een ontkoppeling van gegevensgebruikers (rapportage, analyse, data science) enerzijds en gegevensbronnen anderzijds.

De technologie om een logisch datawarehouse architectuur te ontwikkelen is beschikbaar en veel organisaties hebben al succesvol de migratie uitgevoerd; een migratie die uitgaat van een stap-voor-stap proces en niet een waarbij alles in één grote stap vervangen moet worden.

In dit praktische seminar wordt de architectuur toegelicht en toepassingsgebieden en producten besproken. Tevens wordt besproken hoe organisaties kunnen migreren van hun bestaande naar deze nieuwe architectuur. Tips, ervaringen en ontwerprichtlijnen worden behandeld om te helpen deze migratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wat leert u tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit tweedaags seminar is voor een ieder bestemd die vanuit zijn functie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen op gebied van business intelligence en datawarehousing, zoals BI-architecten, business-analisten, datawarehouse- en databaseontwerpers, database-experts, consultants, technology planners, projectleiders en systeemanalisten.

Enige kennis van klassieke datawarehouse architecturen is vereist.

Alle deelnemers ontvangen de meest recente editie van het boek "Data Virtualization for Business Intelligence Systems" door Rick van der Lans.

 Volledig Programma

NEXT SESSION: 18-19 October 2017 (14-21h) in Brussels (Belgium)

Gepresenteerd door Rick van der Lans

13.30u - 14.00u
Registratie op eerste dag. Ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en croissants
14.00u

1. Uitdagingen voor het klassieke datawarehouse

2. De logisch datawarehouse architectuur (LDWA)

3. Implementeren van een logisch datawarehouse met datavirtualisatie-servers

4. Faciliteiten om de performantie te verbeteren

17.45u - 18.45u
Diner Buffet

5. Datavirtualisatie modules voor ontwerp, modelering en implementatie

6. Algemene ontwerprichtlijnen voor een logische datawarehouse architectuur

21.00u
Einde van dag 1
23 February 2017, 13.30u - 14.00u
Ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en croissants

7. Big Data en de Logische Datawarehouse Architectuur

8. Het Ontwikkelen van Data Lakes met Datavirtualisatietechnologie

9. Implementeren van Operational BI en streaming met een logisch datawarehouse architectuur

17.45u - 18.45u
Diner Buffet

10. Self-Service BI en het logische datawarehouse architectuur

11. Migreren naar een logische datawarehouse architectuur

12. Samenvatting en conclusies

21.00u
Einde van dit seminar

Alle deelnemers ontvangen de meest recente editie van het boek "Data Virtualization for Business Intelligence Systems" door Rick van der Lans.

 Sprekers


Rick van der Lans (R20/Consultancy BV)
R20/Consultancy BV

Rick van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op de terreinen datawarehousing, business intelligence, applicatie-integratie en databasetechnologie. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze.

Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken.

Hij schrijft voor het bekende BeyeNetwork.com. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire "SQL Leerboek", zijn in vele talen gepubliceerd. Recent is van zijn hand verschenen Data Virtualization for Business Intelligence Systems", alsook tientallen whitepapers over BI.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->