Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie

  Praktisch seminar boordevol inzichten en advies over deze moderne en flexibele architectuur

   ON REQUEST
   In-company (YOUR COMPANY)
   Prijs: ASK FOR PRICE QUOTE (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans


  Leerobjectieven:

  Waarom dit seminar ?

  De klassieke datawarehouse architectuur bestaat uit een keten van databases, waaronder een staging area, het centrale datawarehouse en vaak vele datamarts, en waarbij gegevens door de keten heen gepompt worden met behulp van ETL programma's.

  Deze architectuur heeft veel organisaties vele jaren goed gediend bij het ontwikkelen en draaien van BI-systemen. Maar is die populaire klassieke architectuur nog wel toereikend voor alle nieuwe gebruikerswensen en kan er wel optimaal gebruik gemaakt worden van nieuwe technologie voor gegevensanalyse en -opslag ?

  De gebruiker van vandaag is niet te vergelijken met de gebruiker uit de tijd dat de klassieke datawarehouses werden opgezet. De huidige gebruikers willen onder andere:

  • Zélf met rapportage-tools aan de slag
  • Rechtstreeks toegang hebben tot bronsystemen
  • Altijd actuele gegevens ter beschikking hebben
  • Externe gegevens met interne gegevens combineren
  • Korte levertijden voor rapportages
  • Big data bronnen benaderen

  Het integreren van self-service BI-producten met deze architectuur is niet evident en zeker niet als de gebruikers toegang tot de bronsystemen willen hebben. Het leveren van 100% up-to-date gegevens ter ondersteuning van operational BI, is lastig te implementeren. En hoe nemen we de nieuwe data storage technologïen, zoals Hadoop en NoSQL, op in de architectuur? Dit en andere gebruikerswensen zijn allemaal lastige vraagstukken indien een organisatie nog werkt met een klassieke architectuur.

  Organisaties zullen zo langzamerhand moeten migreren naar een flexibelere architectuur waarbij sneller nieuwe gegevensbronnen aangekoppeld kunnen worden, self-service BI goed te ondersteunen is, waar Operational BI eenvoudig te implementeren is, waar het adopteren van nieuwe technologieën zoals Hadoop en NoSQL, relatief eenvoudig is, en de verwerking van big data geen technologische revolutie maar een evolutie is.

  De architectuur die hierop antwoord geeft is de logische datawarehouse architectuur. Deze door Gartner geïntroduceerde architectuur, is gebaseerd op een ontkoppeling van rapportage en analyse enerzijds en gegevensbronnen anderzijds.

  De technologie om een logisch datawarehouse te ontwikkelen is beschikbaar en vele organisaties hebben de migratie al succesvol uitgevoerd. Een dergelijke migratie verloopt geleidelijk en behelst een van stap-voor-stap proces en is geen mega-project waarbij alles in één grote stap vervangen moet worden.

  In dit praktische seminar wordt de architectuur toegelicht en de producten besproken. Tevens wordt besproken hoe organisaties kunnen migreren van hun bestaande naar deze nieuwe architectuur. Tips en ontwerprichtlijnen worden gepresenteerd om te helpen deze migratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

  Wat leert u tijdens dit seminar ?

  • Wat zijn de praktische voordelen van de logische datawarehouse architectuur en wat zijn de verschillen met de klassieke architectuur
  • Hoe kan een organisatie stap-voor-stap en succesvol naar deze flexibele logische datawarehouse architectuur toe migreren?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de diverse beschikbare producten?
  • Hoe werken datavirtualisatieproducten?
  • Hoe kan big data op een transparante wijze toegevoegd worden aan de bestaande BI-omgeving?
  • Hoe kan self-service BI geïntegreerd worden met de klassieke vormen van BI?
  • Hoe kan aan gebruikers toegang gegeven worden aan 100% up-to-date gegevens zonder dat operationele systemen verstoord worden?
  • Wat zijn de real-life ervaringen van organisaties die reeds een logisch datawarehouse geïmplementeerd hebben?

  Voor wie is dit seminar bestemd ?

  Dit seminar is voor een ieder bestemd die vanuit zijn functie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen op gebied van business intelligence en datawarehousing, zoals BI-architecten, business-analisten, datawarehouse- en databaseontwerpers, database-experts, consultants, technology planners, projectleiders en systeemanalisten.

  Enige kennis van klassieke datawarehouse architecturen is vereist.

  Bekijk nu het volledige programma ...

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  JA, ik wil deelnemen !

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved