Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie

Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie


Praktisch seminar boordevol inzichten en advies over deze moderne en flexibele architectuur

ON REQUEST
Locatie: In-company (YOUR COMPANY)
Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans
Prijs: ASK FOR PRICE QUOTE (excl. 21% BTW)

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

De klassieke datawarehouse architectuur bestaat uit een keten van databases, waaronder een staging area, het centrale datawarehouse en vaak vele datamarts, en waarbij gegevens door de keten heen gepompt worden met behulp van ETL programma's.

Deze architectuur heeft veel organisaties vele jaren goed gediend bij het ontwikkelen en draaien van BI-systemen. Maar is die populaire klassieke architectuur nog wel toereikend voor alle nieuwe gebruikerswensen en kan er wel optimaal gebruik gemaakt worden van nieuwe technologie voor gegevensanalyse en -opslag ?

De gebruiker van vandaag is niet te vergelijken met de gebruiker uit de tijd dat de klassieke datawarehouses werden opgezet. De huidige gebruikers willen onder andere:

Het integreren van self-service BI-producten met deze architectuur is niet evident en zeker niet als de gebruikers toegang tot de bronsystemen willen hebben. Het leveren van 100% up-to-date gegevens ter ondersteuning van operational BI, is lastig te implementeren. En hoe nemen we de nieuwe data storage technologïen, zoals Hadoop en NoSQL, op in de architectuur? Dit en andere gebruikerswensen zijn allemaal lastige vraagstukken indien een organisatie nog werkt met een klassieke architectuur.

Organisaties zullen zo langzamerhand moeten migreren naar een flexibelere architectuur waarbij sneller nieuwe gegevensbronnen aangekoppeld kunnen worden, self-service BI goed te ondersteunen is, waar Operational BI eenvoudig te implementeren is, waar het adopteren van nieuwe technologieën zoals Hadoop en NoSQL, relatief eenvoudig is, en de verwerking van big data geen technologische revolutie maar een evolutie is.

De architectuur die hierop antwoord geeft is de logische datawarehouse architectuur. Deze door Gartner geïntroduceerde architectuur, is gebaseerd op een ontkoppeling van rapportage en analyse enerzijds en gegevensbronnen anderzijds.

De technologie om een logisch datawarehouse te ontwikkelen is beschikbaar en vele organisaties hebben de migratie al succesvol uitgevoerd. Een dergelijke migratie verloopt geleidelijk en behelst een van stap-voor-stap proces en is geen mega-project waarbij alles in één grote stap vervangen moet worden.

In dit praktische seminar wordt de architectuur toegelicht en de producten besproken. Tevens wordt besproken hoe organisaties kunnen migreren van hun bestaande naar deze nieuwe architectuur. Tips en ontwerprichtlijnen worden gepresenteerd om te helpen deze migratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wat leert u tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar is voor een ieder bestemd die vanuit zijn functie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen op gebied van business intelligence en datawarehousing, zoals BI-architecten, business-analisten, datawarehouse- en databaseontwerpers, database-experts, consultants, technology planners, projectleiders en systeemanalisten.

Enige kennis van klassieke datawarehouse architecturen is vereist.

 Volledig Programma

Gepresenteerd door Rick van der Lans

WELKOM
Introductie van de spreker, deelnemers en het seminar
STANDAARD PROGRAMMA (maar maak het interactief):

1. Uitdagingen voor het klassieke datawarehouse

2. Het logische datawarehouse

3. Implementeren van een logisch datawarehouse met datavirtualisatie servers

4. Migreren naar een logisch datawarehouse

5. Self-Service BI en het logische datawarehouse

LUNCH
Lunch

6. Big Data en het logische datawarehouse

7. Implementeren Operational BI met een logisch datawarehouse

8. Het logische datawarehouse en de omgeving

9. Samenvatting en conclusies

EINDE
Einde van dit seminar

 Sprekers


Rick van der Lans (R20/Consultancy BV)
R20/Consultancy BV

Rick van der Lans is een gerespecteerd en onafhankelijk analist, adviseur, auteur en internationaal bekende spreker. Hij is gespecialiseerd in datawarehousing, business intelligence, big data en databasetechnologie.

Hij heeft vele seminars en webinars gepresenteerd en keynotes bij industry-leading conferenties. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Al meer dan tien jaar is hij de voorzitter van de jaarlijkse European Enterprise Data and Business Intelligence Conference in London en de jaarlijkse Data Warehousing en Business Intelligence Summit in Nederland.

Rick helpt cliënten wereldwijd met het ontwerpen van hun data warehouse, big data en business intelligence architecturen en begeleid hen bij het selecteren van de geschikte producten. Hij is invloedrijk geweest bij het wereldwijd introduceren van de nieuwe logische datawarehouse architectuur waarmee organisaties meer flexibele business intelligence systemen kunnen ontwikkelen.

Rick heeft honderden artikelen en blogs geschreven voor toonaangevende vakbladen en websites en van zijn hand zijn vele educatieve en populaire whitepapers verschenen voor een groot aantal leveranciers. Hij was de auteur van het eerste beschikbare boek over SQL, getiteld Introduction to SQL, dat in vele talen gepubliceerd is en waarvan meer dan 100.000 exemplaren verkocht zijn. Recentelijk publiceerde hij het boek Data Virtualization for Business Intelligence Systems.

Check out our related in-house workshops:

dit is een inhouse