Business Analyse Technieken (Workshop)

Business Analyse Technieken (Workshop)


Welke technieken, diagramma's en aanpakken moet u zeker kennen als BA ? Een Survival Kit voor Succesvolle Business Analysten

ON REQUEST
Locatie: In-company (YOUR COMPANY)
Gepresenteerd in het Nederlands door Christian Gijsels
Prijs: ASK FOR PRICE QUOTE (excl. 21% BTW)

 Leerdoelen

Wat leert u tijdens deze workshop ?

Deze workshop bespreekt een 10-tal gekende maar ook enkele minder gekende technieken voor business analyse. Bovendien oefent u elke techniek in (in groep), zodat de opgedane kennis beter blijft hangen.

Deze workshop combineert proces-georienteerd denken met requirements management en business/IT communicatie-alignment, en focust aldus op de waardevolste technieken in deze 3 belangrijke business analyse domeinen: los-van-de-technologie-denken, een goede behoeftenanalyse en het praten met stakeholders.

Na dit seminar ...

Hierbij gaan we in op o.a. deze onderwerpen:

De methodes die we voorstellen en inoefenen zijn beproefd en easy-to-learn, gebaseerd op wereldwijde best practices, en ondersteund door tools. Bovendien zijn ze domein-onafhankelijk en verbeteren ze de kwaliteit en informatievergaring van de business analyse/analyst.

Deze workshop wordt gepresenteerd door Christian Gijsels. Christian heeft heel veel praktische ervaring in business analyse, requirements management, het opstellen van business cases, en het modelleren van informatiestromen en bedrijfsprocessen. Via groepsoefeningen worden de besproken business analyse technieken ingeoefend en vertaald naar de eigen praktijk.

Waarom zou u aan deze workshop deelnemen ?

Een goede business analist moet de volgende competenties bezitten: hij of zij moet in staat zijn om de noden van de stakeholder te begrijpen door te communiceren, de juiste vereisten te onderzoeken en valideren, alsook deze uniform neer te schrijven.

Elke business analyst moet over een toolbox aan analysetechnieken beschikken...

Business analisten worden tegenwoordig betrokken bij alle niveau's van het bedrijfsbeheer:

Voor elk niveau zijn er een aantal technieken die u als business analyst zeker moet kennen om uw job succesvol uit te voeren.

In deze workshop willen we de belangrijkste technieken alsook enkele minder bekende technieken bespreken en inoefenen, waardoor u een betere business analyst wordt. Deze technieken bieden een pragmatische oplossing voor o.a. scoping, stakeholder management, het bepalen van de behoeften van een interne of externe klant (requirements analyse), het modelleren van bedrijfsprocessen met DFD en BPMN diagrammen, en het communiceren over bedrijfsprocessen, problemen en oplossingen via mindmaps en brown paper sessies. Bovendien past u deze technieken toe in een case study die een rode draad vormt doorheen de workshop, en die aldus op verschillende niveau's wordt uitgewerkt en verfijnd.

Uw docent en begeleider bij deze workshop, Christian Gijsels, heeft een zeer ruime ervaring met business analyse, requirements management en het modelleren van bedrijfsprocessen, en is dagelijks met business analyse bezig.

Voor wie is deze workshop bestemd ?

Deze workshop richt zich op iedereen die een goede business analyse belangrijk vindt, en die op een pragmatische wijze wil bijleren over de belangrijkste business analyse taken en technieken:

 Volledig Programma

WELCOME
Introducing the speaker, participants and workshop
INTRO
Inleiding en Positionering
Brown Paper Sessies
Mindmaps
SWOT Analyse van een Project
Cause-and-Effect diagram
SIPOC diagram
Turtle diagramma's
Procesmodellen Noteren in BPMN
Datastromen Modelleren in Data Flow Diagramma's
Een Overzicht van Goals, Scope en Stakeholders via RASCI
EINDE
Einde van deze Workshop

 Sprekers


Christian Gijsels (GIJSELSDOTCOM NV)
GIJSELSDOTCOM NV

Christian Gijsels is zelfstandig consultant bij GIJSELSDOTCOM NV, gespecialiseerd in modelleertalen en -tools voor architectuur (ArchiMate), business analyse (BPMN voor processen, CMMN voor cases, en DMN voor beslissingen en decision rules) en functionele analyse (UML).

Voorheen was hij Director bij KPMG Technology Advisory België en verantwoordelijk voor de Belgium Enterprise Architecture Practice.

Daarvoor was Christian lange tijd werkzaam binnen de Cronos Holding, waar hij mede-oprichter/verantwoordelijk was voor de consulting groep The Business Analysts, een groep van een 55-tal business analysten, functioneel analysten en project managers.

Christian Gijsels is lid van BPM Institute en is in actief contact met Bruce Silver, de grondlegger van BPMN.

Christian behaalde zijn Master in Computer Technology aan het LUC, en is tevens Certified Advanced Consulting Skills (KPMG Verona), Certified PDN (Consulting Problem Solving), Certified Teacher bij IBM Belgium, en Internal Auditor Quality System ISO 9001:2000 (SGS Belgium), Certified Scrum Master/CSM at Scrum Alliance, Certified BPMN at BPMInstitute.org New York (Bruce Silver), KMO Challenge, at Vlerick Leuven Gent - Management School, en is ook Certified in ArchiMate, Scrum PO en Six Sigma.

U kan Christian natuurlijk ook vinden op LinkedIn en op Twitter.

Check out our related in-house workshops:

dit is een inhouse