Case Modellering en CMMN in de Praktijk

Case Modellering en CMMN in de Praktijk


Praktisch overzicht van case modelling en de nieuwe CMMN standaard

ON REQUEST
Location: In-company (YOUR COMPANY)
Gepresenteerd in het Nederlands door Christian Gijsels
Prijs: ASK FOR PRICE QUOTE (excl. 21% BTW)
AGENDA » SPREKERS »Leerobjectieven:

Waarom deze workshop ?

Tal van organisaties worstelen vandaag nog steeds met het automatiseren en opvolgen van collaboratieve, complexe, ongestructureerde en informatie-intensieve administratieve processen, ... Dit zijn processen waarbij een case (dossier) centraal staat, waarin tal van uitzonderingen voorkomen en die zeer dynamisch (adaptief, vandaar dat men ook vaak spreekt van Adaptive Case Management, adaptief casebeheer of ACM) van aard zijn. Gelukkig is er nu CMMN om dergelijke complexe processen te beschrijven.

CMMN staat voor "Case Management Model and Notation". Dit is een nieuwe standaard van de Object Management Group (OMG, ook verantwoordelijk voor BPMN), die is uitgegroeid tot dé notatie voor het modelleren van cases en case management. CMMN is een minder complexe notatie en beter gepast om kennisintensieve business cases te beschrijven. Hoewel (of precies doordat) er minder componenten zijn in deze notatie, is het een meer effectieve en beter te begrijpen notatie. Terwijl BPMN vereist dat elk mogelijk pad wordt uitgemodelleerd ("Imperative Modelling"), wat niet altijd mogelijk is op voorhand wegens te complex of te onvoorspelbaar, probeert CMMN alle mogelijke cases te vatten in één model ("Declarative Modelling").

Case Management kunnen we vertalen als geautomatiseerd digitaal dossierbeheer, in Nederland vaak "zaakbeheer" of "zaakgericht werken" genoemd. CMMN is voor Case Management wat BPMN is voor Business Process Management. Het laat bedrijven toe om hun cases beter te begrijpen door middel van een grafische voorstelling. Case Management legt de focus eerder op het doel van het proces dan wel op het proces zelf. Bij Declarative Modelling gaat het immers niet zo zeer over een sequentie van activiteiten, maar over één of meerdere doelen, die op verschillende manieren bereikt worden, naargelang wie de case uitvoert.

Tijdens deze cursus tonen we het verschil tussen Imperative Modelling met BPMN en Declarative Modelling met CMMN, en gaan we dieper in op case management, de CMMN notatie en het gebruik ervan. Het is ook best mogelijk om deze door elkaar te gebruiken, of zelfs uit te breiden met de Decision Model Notation (DMN) voor het modelleren van beslissingsprocessen. Ook dit komt in deze training aan bod.

Wat leert u uit deze workshop ?

Deze cursus is een inleiding tot het CMMN (Case Management Model and Notation) formaat. Het zal CMMN positioneren als de tweede laag van de 3D bedrijfsblauwdruk van de organisatie. Deze laag situeert zich tussen "visie" (eerste laag, notatie in ArchiMate) en "Low Level BPM" (derde laag, notatie in UML). Deze cursus zal de volledige syntax van CMMN bespreken (zowel versie 1.0 als 1.1) alsook de relatie met BPMN en DMN - wanneer gebruik ik wat ?

Deze cursus helpt deelnemers tegemoet te komen aan de toenemende eisen in bedrijfsprocesmodellering, vooral voor business process reengineering (BPR).

Tijdens de workshop wordt de CMMN theorie omgezet in praktijk. Via diverse groepsoefeningen krijgt u de CMMN syntax en gebruik in de vingers. Theorie en praktijk worden op deze dag afgewisseld, en de oefeningen zullen stelselmatig opgebouwd worden. Ook de combinatie van CMMN met BPMN en vice versa zal ingeoefend worden.

Hierdoor geeft deze cursus vooral een antwoord op deze vragen:

Na deze workshop:

Voor wie is deze workshop bestemd ?

Deze cursus en workshop richt zich op iedereen die een beter begrip wil van case modellering met CMMN en/of dit wil gaan gebruiken. Momenteel wordt case modellering vooral gebruikt in omgevingen waar zeer grote hoeveelheden dossiers worden beheerd en waar het aansturen en opvolgen van grote groepen dossierbeheerders cruciaal is, zeker indien men transparantie en overdraagbaarheid wil:

In deze doelgroepen mikken we met deze cursus vooral op deze funkties, maar dit is zeker geen beperkende opsomming:

AGENDA » SPREKERS »

JA, ik ben geïnteresseerd !

Check out our related open workshops:

Check out our related in-house workshops:

dit is een inhouse

Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.