BPM Systemen (BPMS) in de Praktijk

BPM Systemen (BPMS) in de Praktijk


Praktische Ervaringen met BPM en BPMS

26 May 2005 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 480 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

De behoefte om bedrijfsprocessen te definiëren, te implementeren of flexibel aan te passen en vervolgens van kortbij te kunnen monitoren, heeft geleid tot de ontwikkeling van business process management systemen (BPMS). Een BPMS stelt de proceseigenaar in staat om de sleutelprocessen van zijn organisatie te beheren om op die manier de uitdaging van een flexibele, klantgestuurde en efficiënte organisatie aan te gaan. BPMS wordt als term steeds meer en meer gehoord maar niet altijd even goed begrepen. Feit is dat BPMS door vooraanstaande analisten zoals Delphi en Gartner wordt beschouwd als één van de belangrijkste technologieën van de toekomst.

De druk om klantgericht te zijn, de performantie van uw organisatie of business unit te verbeteren en terzelfdertijd kostenreducties te realiseren is enorm. ERP, Workflow Management, CRM, e-business, ... bieden hierbij niet altijd de juiste oplossing. Belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan flexibiliteit en snelheid om de bedrijfsprocessen klantgericht en klantgestuurd in te richten.

Een BPMS kan hierbij wel dé oplossing bieden. Dit seminar legt grondig uit wat een BPMS is, hoe je dit opbouwt, en hoe dit kan gebruikt worden. Het sluit perfekt aan bij de seminars "Business Process Management" die we organiseerden op 19 april 2005, en op 22 juni en 2 december 2004, die zich toespitsten op het business luik en de theoretische omkadering van BPM. (dit seminar wordt in het najaar nog eens georganiseerd)

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit seminar ?

Tijdens dit seminar zal uitgebreid ingegaan worden op de verschillende fasen in een BPMS traject: Modelleren, Technische realisatie, Operationele uitvoering, Monitoring, Analyse, Bijsturen en Optimaliseren.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan ondermeer:

Het boeiende aan dit seminar is de interactie tussen Business en ICT, en het biedt aldus een praktische kijk op business/ICT alignment, gebaseerd op praktische ervaringen. Hierbij ligt het zwaartepunt op de technische realisatie.

(Vanzelfsprekend mag u uw eigen vragen sturen naar seminars@itworks.be !)

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

Dit seminar is bijzonder nuttig voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor process management in uw organisatie, en die wil weten wat BPM is en wat men er kan mee doen:

 Volledig Programma

13u30 - 14u00
Registratie en Ontvangst van de deelnemers met Koffie/Thee en Croissants
14.00u-15.15u
Situering van Business Process Management
15.15u-15.45u
Fasen en componenten van BPMS
15.45u-16.15u
Koffie/Thee en versnaperingen
16.15u-18.00u
Fasen en componenten van een BPMS (vervolg)
18.00u-19.15u
Diner
19.15u-19.45u
Case Study: PPC - Partners in Pre-press Company

Bij een pre-press bedrijf gespecialiseerd in verpakkingen, catalogi, brochures, digital drukwerk, advertenties wordt de volledige flow van de bedrijfsprocessen, inclusief interacties met klanten, van procesontwerp en simulatie over procesuitvoering tot continue procesverbetering, ondersteund via een "Closed Loop" omgeving gebaseerd op een BPMS met Workplace en portaal technologie.

Via deze oplossing kan PPC haar klanten verzekeren van een uniforme branding en de vereiste kwaliteit voor hun verpakking en marketing waar ook ter wereld.

19.45u-20.45u
Case Study uit de Banksector

Van proces modelering tot een dynamische workflow - voorbeeld uit de bankwereld.

20.15u-20.45u
Praktische Realisatie: Aanpak
20.45u-21.00u
Samenvatting en Besluit
21u00
Einde van dit seminar

 Sprekers


Hendrik Vanmaele (MÖBIUS)

Hendrik Vanmaele (Mobius)Prof. Hendrik Vanmaele is gedelegeerd bestuurder van MÖBIUS, een consulting-organisatie met een negentigtal consultants gespecialiseerd in Business Process Management en Supply Chain Management. Hendrik is tevens docent aan de Universiteit Gent en de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur en behaalde een bijkomende Master of Science Degree in Industrial Management. Hij studeerde eveneens aan de Cornell University (USA) en behaalde vervolgens een doctoraat in Industrial Management.

Prof. Vanmaele begeleidt bedrijven en overheidsorganisaties bij de analyse, in kaart brengen en redesign van complexe bedrijfsprocessen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het gebruik van simulatie- en optimalisatie-technieken ter ondersteuning van de redesign van bedrijfsprocessen. Hij is tevens auteur van talrijke artikels over Supply Chain Management en Business Process Management.

Jan Bellaert (MÖBIUS)

Jan Bellaert heeft een MBA behaald aan de Vlerick School Leuven. Hij is na zijn opleiding gestart bij Arthur Andersen. Na 4 jaar heeft hij de overstap gemaakt naar het Belgische IT-bedrijf Soft Cell. Hij heeft daar de consulting divisie opgestart en uitgebouwd tot een groep van 70 tal personen. Bij Soft Cell heeft hij grote projecten geleid zoals het implementeren van een ERP systeem in 22 Interbrew brouwerijen in Centraal en Oost-Europa.

Met de start van het Internet is Jan overgegaan naar The Reference. Hij was daar als partner verantwoordelijk voor de sectoren Trade & Industry en Government. Hij heeft ondermeer de inter- of intranetsites gerealiseerd voor Alcatel Microelectronics, Kinepolis, de Christelijke Mutualiteit en het Belgisch voorzitterschap van de EU.

Vandaag is Jan Partner bij MÖBIUS en actief in het Business Proces Management team. Hij is programmadirecteur voor de grote Business Proces Re-engineering projecten zoals de Copernicushervorming van de FOD Volksgezondheid en de FOD Justitie maar eveneens bij belangrijke dienstverlenende organisaties. Jan is eveneens gastdocent aan de Vlerick School en spreker op diverse seminaries.

Joachim Vanden Brande (LoQutus NV)

Joachim Vanden BrandeJoachim Vanden Brande is als Senior Enterprise Architect en Managing Director van LoQutus al meer dan 15 jaar aktief in het uittekenen en aanleveren van Enterprise Architectuur oplossingen. Hij heeft de voorbije jaren deze kennis toegepast op verschillende implementatietrajecten waarbij de nadruk ligt op portaaltechnologie, business process management en integratie.

Recentelijk was Joachim aktief als Enterprise Architect en Project Manager voor verschillende trajecten, zowel in de privé sector als bij de overheid. Zo droeg hij onder meer de eindverantwoordelijkheid bij OVAM (realisatie van portaalsite en e-loket), FOD Justitie (werklastmeting applicatie : J2EE en .NET integratie), VLM (ICT AUDIT, Proces Architectuur), De Lijn (Enterprise Architectuur), Tibotec-Virco (Enterprise Architectuur), Fluxys (Enterprise Architectuur) en Certia (ICT Audit - Kwaliteitsverbetering m.b.t. performantieoptimalisatie).

Daarnaast wordt Joachim regelmatig als gastspreker gevraagd voor seminaries rond Business Process Management, Process-Driven Development en Enterprise Architecture én publiceert hij artikels over deze onderwerpen.

Peter Willen (MÖBIUS)

Ir. Peter Willen is partner van MÖBIUS waar hij deel uit maakt van het Business Process Management team Hij is programmamanager en projectleider voor diverse grote Business Process Reengineering projecten en dit zowel in de privé als overheidssector.

Peter behaalde een diploma als burgerlijk ingenieur en een Master of Science Degree in Industrial Management. Hij begon zijn carrière bij de Universiteit van Gent waar hij nog steeds actief medewerker is op diverse projecten en publicaties.

Peter is gastspreker bij Vlerick Gent Leuven Management School en is auteur van verscheidene publicaties in het domein van Business Process Management en Business Process Re-engineering.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->