Secure en Reliable Web Services

Secure en Reliable Web Services


Hoe bouwt u betrouwbare, robuuste en veilige Web services ?

2 February 2006 (14-21)
Locatie: Sofitel Diegem (Diegem near Brussels (Belgium))
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 540 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Overzicht en doelstellingen van dit seminar

2005 was het jaar van de Web services. De voorbije jaren werd heel wat geëxperimenteerd met Web services voor o.a. applicatie-integratie en business-to-business communicatie. Iedereen heeft dan ook wel al gehoord van het basistrio van de Web services standaarden: SOAP, WSDL en UDDI. Bovenop die basisstandaarden werden een heleboel nieuwe standaarden geschreven, die vaak worden aangeduid als de Web Services standaarden van de tweede generatie verzameld onder de term WS-*: BPEL4WS, WS-Security, WS-Coordination, WS-Transaction, WS-Policy, WS-ReliableMessaging, WS-Attachments, ...

Samen met die nieuwe standaarden kwamen er de voorbije jaren veel nieuwe tools voor het ontwikkelen, beheren, beveiligen, ... van Web services op de markt, vaak via kleine opstartende bedrijven die nu één voor één door de grote IT bedrijven worden overgenomen. Hierdoor gebeurde de explosieve groei van de Web services markt nogal chaotisch en weinig gecontroleerd. Cruciale delen van een totaaloplossing, zoals security en reliable, asynchrone communicatie werden pas laat opgepakt.

Nu Web services de experimenteerfase ontgroeid zijn en men ze wil gebruiken in bedrijfskritische service-oriented architectures, is de beveiliging, robuustheid en betrouwbaarheid van die Web services van essentieel belang. In dit seminar wordt dan ook grondig ingegaan welke technologie en standaarden ter beschikking staan, en hoe Web services op een realistische manier kunnen ingezet worden. Wij zullen daarbij niet nalaten om u op de belangrijkste tekortkomingen te wijzen van de huidige Web services en service-georienteerde architecturen, en u te behoeden voor de vele valkuilen die u in Web services projekten kan tegenkomen.

Qua security was de standaardisatie van WS-Security (en WS-Policy) een belangrijke doorbraak. Belangrijke evoluties staan ons hier nog te wachten: identity management in het algemeen en SAML in het bijzonder zullen security nog beter regelen. Maar security betekent ook firewalls, security policies, het veilig opslaan van sleutels, certificaatbeheer, enz.

Voor reliable messaging is inmiddels de WS-ReliableMessaging specificatie goedgekeurd binnen OASIS. Het is nu wachten op implementaties (bvb. Systinet ondersteunt reeds WS-ReliableMessaging). WS-Reliability lijkt weg te deemsteren. Maar ook het toepassen van web services in combinatie met bestaande integratie-oplossingen zoals JMS biedt hierbij reeds een oplossing. De belangrijkste patronen voor het inpassen van Web services in een bestaande integratie infrastructuur worden aangereikt, zowel in de Java/J2EE als in de .NET wereld.

Daarnaast worden nog vele andere onderwerpen behandeld, zoals business process management met Web services (BPEL), het versiebeheer van Web services, het management van Web services, een overzicht van de belangrijkste spelers, een vergelijking van hun produkten, en een struktuur om alle Web services standaarden te positioneren. Bovenal vormt dit seminar een neutrale, leveranciersonafhankelijke en praktische handleiding om alle stukken van de grote Web services puzzel samen te leggen.

Welke vragen worden beantwoord tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

Dit seminar gaat in op de reliability en security van Web services, en het management van een service-oriented architectuur. Het is dan ook bedoeld voor iedereen die Web services wil gebruiken voor bedrijfskritische toepassingen.

In het bijzonder denken we hierbij aan: IT managers, technology planners, infrastructuur-architecten, IT consultants en applicatie-ontwikkelaars, alsook analisten en -ontwerpers van EAI, B2B, EDI, ... systemen.

 Volledig Programma

13u30 - 14u00
Registratie en koffie/thee
14u00 - 14u30
Inleiding tot Web Services: van EDI naar WS-*
14u30-15u00
Web Services: de Basisstandaarden
15u00-15u40
Web Services in Detail
15u40 - 16u00
Koffie/Thee
16u00 - 17u00
Security van Web Services
17u00 - 17u50
WS-Security Standaarden en Oplossingen
17u50 - 19u00
Diner
19u00 - 19u40
Reliable Messaging
19u40 - 20u10
Aanverwante Onderwerpen
20u10 - 20u40
Tools & Produkten: een Marktoverzicht
20u40 - 21u00
Conclusies en Samenvatting
21u00
Einde van dit seminar

 Sprekers


Guy Crets (Apogado)

Guy Crets is IT Consultant bij Apogado met 18 jaar ervaring in zowel het bouwen van business applicaties als de integratieproblematiek. Hierbij gaat het vooral om de integratie van componenten-gebaseerde oplossingen met bestaande "legacy" applicaties, gebruik makend van message queuing en message brokers.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->