Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie

Het Logisch Datawarehouse - Architectuur, Ontwerp en Technologie


Praktisch seminar boordevol inzichten en advies over deze moderne en flexibele architectuur

29 September 2016 (14-21u)
Locatie: Parker Hotel (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door Rick van der Lans
Prijs: 720 EUR (excl. 21% BTW)
Registreer NU »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

De klassieke datawarehouse architectuur bestaat uit een keten van databases, waaronder een staging area, het centrale datawarehouse en vaak vele datamarts, en waarbij gegevens door de keten heen gepompt worden met behulp van ETL programma's.

Deze architectuur heeft veel organisaties vele jaren goed gediend bij het ontwikkelen en draaien van BI-systemen. Maar is die populaire klassieke architectuur nog wel toereikend voor alle nieuwe gebruikerswensen en kan er wel optimaal gebruik gemaakt worden van nieuwe technologie voor gegevensanalyse en -opslag ?

De gebruiker van vandaag is niet te vergelijken met de gebruiker uit de tijd dat de klassieke datawarehouses werden opgezet. De huidige gebruikers willen onder andere:

Het integreren van self-service BI-producten met deze architectuur is niet evident en zeker niet als de gebruikers toegang tot de bronsystemen willen hebben. Het leveren van 100% up-to-date gegevens ter ondersteuning van operational BI, is lastig te implementeren. En hoe nemen we de nieuwe data storage technologïen, zoals Hadoop en NoSQL, op in de architectuur? Dit en andere gebruikerswensen zijn allemaal lastige vraagstukken indien een organisatie nog werkt met een klassieke architectuur.

Organisaties zullen zo langzamerhand moeten migreren naar een flexibelere architectuur waarbij sneller nieuwe gegevensbronnen aangekoppeld kunnen worden, self-service BI goed te ondersteunen is, waar Operational BI eenvoudig te implementeren is, waar het adopteren van nieuwe technologieën zoals Hadoop en NoSQL, relatief eenvoudig is, en de verwerking van big data geen technologische revolutie maar een evolutie is.

De architectuur die hierop antwoord geeft is de logische datawarehouse architectuur. Deze door Gartner geïntroduceerde architectuur, is gebaseerd op een ontkoppeling van rapportage en analyse enerzijds en gegevensbronnen anderzijds.

De technologie om een logisch datawarehouse te ontwikkelen is beschikbaar en vele organisaties hebben de migratie al succesvol uitgevoerd. Een dergelijke migratie verloopt geleidelijk en behelst een van stap-voor-stap proces en is geen mega-project waarbij alles in één grote stap vervangen moet worden.

In dit praktische seminar wordt de architectuur toegelicht en de producten besproken. Tevens wordt besproken hoe organisaties kunnen migreren van hun bestaande naar deze nieuwe architectuur. Tips en ontwerprichtlijnen worden gepresenteerd om te helpen deze migratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wat leert u tijdens dit seminar ?

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar is voor een ieder bestemd die vanuit zijn functie op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen op gebied van business intelligence en datawarehousing, zoals BI-architecten, business-analisten, datawarehouse- en databaseontwerpers, database-experts, consultants, technology planners, projectleiders en systeemanalisten.

Enige kennis van klassieke datawarehouse architecturen is vereist.

 Volledig Programma

Gepresenteerd door Rick van der Lans

13.30u - 14.00u
Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en croissants
14.00u

1. Uitdagingen voor het klassieke datawarehouse

2. Het logische datawarehouse

3. Implementeren van een logisch datawarehouse met datavirtualisatie servers

4. Migreren naar een logisch datawarehouse

5. Self-Service BI en het logische datawarehouse

17.45u - 18.45u
Diner Buffet

6. Big Data en het logische datawarehouse

7. Implementeren Operational BI met een logisch datawarehouse

8. Het logische datawarehouse en de omgeving

9. Samenvatting en conclusies

21.00u
Einde van dit seminar

 Sprekers


Rick van der Lans (R20/Consultancy BV)
R20/Consultancy BV

Rick van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op de terreinen datawarehousing, business intelligence, applicatie-integratie en databasetechnologie. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze.

Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken.

Hij schrijft voor het bekende BeyeNetwork.com. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire "SQL Leerboek", zijn in vele talen gepubliceerd. Recent is van zijn hand verschenen Data Virtualization for Business Intelligence Systems", alsook tientallen whitepapers over BI.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->