BPM oplossingen voor het Microsoft platform

BPM oplossingen voor het Microsoft platform


Welke BPM tools en technologieen bestaan er voor het Microsoft platform ?

19 February 2009 (14-21)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar ?

Dit seminar geeft een overzicht van de positie en strategie die Microsoft heeft in de wereld van Business Process Management (BPM) en Service-Oriented Architecture (SOA). Allereerst zal technologie-onafhankelijk bekeken worden wat de noden zijn van een BPMS en SOA qua applicatie-architectuur om dit te kunnen toetsen aan de Microsoft strategie.

Er wordt een overzicht gegeven over de huidige BPM en SOA mogelijkheden én de toekomstvisie van Microsoft hierop. Verder wordt een compleet overzicht gegeven van de waaier aan Microsoft produkten en technologieën die vandaag de dag voorhanden zijn ter verwezenlijking van een Business Process Management Systeem (BPMS).

Microsoft werkt nauw samen met externe partners om hun aanbod binnen de BPM wereld nog te versterken en uit te breiden in een coherente en volledig integreerbare wijze. Dit initiatief kent de naam "Microsoft Business Process Alliance (BPA)" en zal tijdens het seminar eveneens worden toegelicht omdat het de life-cycle van BPM systemen volledig afdekt.

Ter illustratie zal een produkt van één van deze Microsoft partners verder worden toegelicht om een praktisch idee te vormen van hoe de Microsoft tools worden uitgebreid tot een procesgedreven ontwikkelplatform.

Als afsluiter presenteren de sprekers van LoQutus u een concreet uitgewerkte business case van een compleet Business Process Management systeem.

Waarom mag u dit seminar niet missen ?

Concreet krijgt u antwoord op volgende vragen tijdens het seminar:

Voor wie is dit seminar bedoeld ?

Het seminar is bedoeld voor IT professionals die een volledig overzicht wensen te verkrijgen over de positie van Microsoft produkten en technologieën in de wereld van Business Process Management (BPM). Het geeft een overzicht van de beschikbare en toekomstige technologieën, tools en standaarden, maar de nadruk ligt vooral op de realisatie van een Microsoft-gebaseerde proces-gedreven omgeving, en de best practices hiervan.

In het bijzonder is dit seminar interessant voor: CIO's en ICT managers, architecten, analisten, designers, developers, technology planners, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders, inzoverre zij Microsoft technologie gebruiken of overwegen te gebruiken.

 Volledig Programma

13.30u - 14.00u
Registratie en Ontvangst van de deelnemers met Koffie/Thee en croissants
14.00u - 14.45u
Intro: Wat is BPM? Welke architectuur hebben we nodig als enabler voor BPM ?
14.45u-15.30u
Microsoft in de wereld van de BPM en SOA

15.30u-16.00u
Koffie/Thee en versnaperingen

16.00u-18.00u
Oplossingen in de Microsoft wereld

18.00u-19.15u
Diner
19.15u-20.00u
Praktische realisatie: upgrade van Visual Studio naar een procesgedreven ontwikkelplatform
20.00-20.45u
Business Case en Toekomst
20.45u-21.00u
Samenvatting en Besluit
21.00u
Einde van dit seminar

 Sprekers


Joachim Vanden Brande (LoQutus NV)

Joachim Vanden BrandeJoachim Vanden Brande is als Senior Enterprise Architect en Managing Director van LoQutus al meer dan 15 jaar aktief in het uittekenen en aanleveren van Enterprise Architectuur oplossingen. Hij heeft de voorbije jaren deze kennis toegepast op verschillende implementatietrajecten waarbij de nadruk ligt op portaaltechnologie, business process management en integratie.

Recentelijk was Joachim aktief als Enterprise Architect en Project Manager voor verschillende trajecten, zowel in de privé sector als bij de overheid. Zo droeg hij onder meer de eindverantwoordelijkheid bij OVAM (realisatie van portaalsite en e-loket), FOD Justitie (werklastmeting applicatie : J2EE en .NET integratie), VLM (ICT AUDIT, Proces Architectuur), De Lijn (Enterprise Architectuur), Tibotec-Virco (Enterprise Architectuur), Fluxys (Enterprise Architectuur) en Certia (ICT Audit - Kwaliteitsverbetering m.b.t. performantieoptimalisatie).

Daarnaast wordt Joachim regelmatig als gastspreker gevraagd voor seminaries rond Business Process Management, Process-Driven Development en Enterprise Architecture én publiceert hij artikels over deze onderwerpen.

Gert De Tant (LoQutus NV)
LoQutus NV

Gert De Tant is Senior Architect en domain leader voor Microsoft-gebaseerde technologie bij LoQutus. Hij beschikt over een diepgaande expertise inzake software-ontwikkeling en architectuur. Gert heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van procesgebaseerde systemen, proces modelling en definiëren van complexe, SOA gebaseerde integratiearchitecturen.

Recent was Gert actief bij o.a. Acerta, Provincie West-Vlaanderen, Fluxys, Bridgestone en Tibotec-Virco.

Vóór Gert het LoQutus team vervoegde was hij architect bij Volvo IT waar hij o.a. integratieprojecten realiseerde voor Volvo Europa Truck en Renault VI.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->