Pragmatisch Ontwikkelen met .NET

Pragmatisch Ontwikkelen met .NET


Best Practices, Patterns en Software-Architectuur-Principes voor .NET

18 December 2008 (14-21u)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 590 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom dit seminar?

Het .NET platform is één van de belangrijkste platformen voor het ontwikkelen van software en omvat een grote verscheidenheid aan frameworks, technieken en tools. Toch laat de kwaliteit van de ontwikkelde software nog al eens te wensen over. In zulke gevallen ontbreekt het niet zelden aan een passende software-architectuur, of worden ontwerpprincipes met de voeten getreden. Dit heeft tot gevolg dat applicaties soms onvoorspelbaar reageren, veel fouten bevatten, slecht onderhoudbaar zijn en dat het onevenredig veel tijd vergt om aanpassingen te doen of om nieuwe requirements toe te voegen.

Sander Hoogendoorn heeft vanaf het prilste begin kennis en ervaring opgebouwd met .NET. Tijdens het seminar Pragmatisch ontwikkelen met .NET toont en demonstreert hij in zijn bekende enthousiasmerende stijl hoe u met relatief weinig extra moeite de kwaliteit van de door u ontwikkelde software sterk kan verbeteren. Sander start met een pragmatische meerlaagse software architectuur, en demonstreert en evalueert aansluitend per laag talrijke gemakkelijk toe te passen ontwerppatronen (design patterns), onder andere afkomstig uit de literatuur van Erich Gamma en Martin Fowler, en natuurlijk ook uit Sander's boek "Pragmatisch modelleren met UML".

Alle onderwerpen worden door Sander rijkelijk en onderhoudend geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, stukken code en demo's. Natuurlijk laat de spreker ook zien hoe de ontwerppatronen zijn te gebruiken in uw eigen software-ontwikkelingsprojecten. Aan bod komen onder meer het opzetten van frameworks, model-view-controllers, het implementeren van use cases, het omgaan met domain driven development en het gestructureerd ontsluiten van uw databases en services.

De onderwerpen van dit seminar dragen direct bij aan het succesvol ontwikkelen van software. Tijdens het seminar bespreekt Sander Hoogendoorn, Principal Technology Officer bij Capgemini en lid van de Visual Studio Advisory Board bij Microsoft, het toepassen van software architectuur, het opzetten van frameworks en het hanteren van de juiste ontwerppatronen.

Dit seminar geeft veel praktijkvoorbeelden over het toepassen van dergelijke patronen in de dagelijkse praktijk, maar toont ook diverse zeer leerzame anti-voorbeelden. Het geeft de deelnemers een helder inzicht in de positieve bijdrage die deze technieken leveren aan projecten, het motiveert de deelnemers en biedt talrijke handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit en onderhoudbaarheid van uw software ontwikkeling.

Welke vragen worden tijdens dit seminar beantwoord ?

Tijdens het seminar worden onderstaande vragen beantwoord:

Voor wie is dit seminar bestemd ?

De software-architectuur-principes, ontwerppatronen en vele praktijkvoorbeelden in dit seminar hebben tot doel de kwaliteit en onderhoudbaarheid van uw software te verhogen en de productiviteit van uw projecten te vergroten. Het seminar is daarom aan te raden voor iedereen die betrokken is bij software development (in .NET).

Software-architecten, designers, senior developers en framework developers zullen veel inspiratie halen uit dit seminar. Het seminar gaat niet over de technologie van .NET, maar over hoe .NET pragmatisch is in te zetten in uw projecten. Het biedt talrijke ideëen die uw eigen organisatie kan aanwenden en die leiden tot het effectiever, cleaner en productiever ontwikkelen van (Web) applicaties.

 Volledig Programma

13.30h - 14.00h
Registratie en ontvangst van de deelnemers met koffie/thee
14.00h
Begin van dit seminarie

1. Introductie: Denken in applicatie-architecturen

2. Software-architectuur: Het opzetten en gebruiken van frameworks

3. User interface: Effectief ontwikkelen van de user interface

4. Use cases: Realiseren van use cases in tasks

5. Bedrijfslogica: Bouwen met factories, domeinobjecten en bedrijfsregels

6. Data en services: Patronen voor het ontsluiten van de back-end

7. Next steps: Model driven architecture en domain specific languages

8. Round up

21.00u
Einde van dit seminarie

 Sprekers


Sander Hoogendoorn (Capgemini)
Capgemini

In zijn rol als Principal Technology Officer bij Capgemini houdt Sander Hoogendoorn zich bezig met de innovatie van software development. Sander is erkend global thought leader op het vlak van agile development bij Capgemini. Daarbij is hij onder meer verantwoordelijk voor Capgemini's agile ontwikkelplatform, dat het Accelerated Delivery Platform (ADP) wordt genoemd.

Sander's expertise loopt van (agile and non-agile) software ontwikkelmethodieken, software architectuur, design patterns, modelering, UML, model driven software development, .NET, Java en tools. Hij coacht organisaties en projecten, en heeft talloze artikelen en columns gepubliceerd in internationale magazines, zoals OBJECTSpectrum (in Duitsland), International Developer (in Australië), Software Release Magazine. Daarnaast heeft Sander boeken geschreven over UML en over agile software development. Sander is ook een veelgevraagd spreker op nationale en international conferenties, zoals OOP, JAOO, SET, Javapolis, TDWI en DevDays. Sander verzorgt ook nog seminars en workshops over UML, .NET, software-architectuur, design patterns, en agile development zowel in Nederland als in België.

Het Accelerated Delivery Platform (ADP) stelt Capgemini en haar klanten in staat systeemontwikkelprojecten te vernellen en industrialiseren, gebruikmakend van de katalysatoren die het platform biedt, zoals de Smart lifecycle, het gebruik van smart use cases, pragmatische schattingstechnieken gebaseerd op smart use cases, agile dashboarding en burn charts om de voortgang van projceten te bewaken, model driven development, codegeneratie, frameworks en krachtige testtechnieken. Technieken en tools uit het platform worden geadopteerd door een snelgroeiend aantal grote en kleinere organisaties. Het ADP is gebruikt in diverse typen projecten, waaronder .NET, Java, Sharepoint, en meer recent zelfs in SAP implementaties and business intelligence.

Sander's blog: http://sanderhoogendoorn.com/blog

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->