Informatieanalyse voor Business Intelligence

Informatieanalyse voor Business Intelligence


Hoe pakt u informatie-analyse, proces-analyse, informatiemodellering, data-visualisatie en KPI's best aan ?

25-26 May 2016 (10-18u)
Locatie: Golden Tulip Brussels Airport (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door Erik Fransen
Prijs: 1250 EUR (excl. 21% BTW)
Registreer NU »

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Waarom deze cursus ?

Een goede informatieanalyse is de basis voor een succesvolle BI-implementatie. Business Intelligence wijkt echter op een aantal punten af van reguliere applicatie-ontwikkeling. Business Intelligence geeft grip en control op data, informatie en inzicht via datawarehouses en andere informatieproducten. De informatiebehoefte maar ook de resulterende informatieproducten zoals datawarehouses, rapportages en analytische toepassingen zijn voortdurend in beweging als gevolg van verandering in de business processen. De algemene methodieken voor informatieanalyse zijn dan niet voldoende in staat om met deze voortdurende verandering in de behoefte aan data, informatie en inzicht om te gaan: ze gaan vaak uit van vaststaande randvoorwaarden en zijn gericht op functionaliteit in plaats van het leveren van data, informatie en inzicht.

In deze tweedaagse special leert u wat erbij komt kijken om een goede informatieanalyse voor te bereiden, uit te voeren en terug te koppelen naar de uiteindelijke gebruikers. Om dit te bereiken wordt ingegaan op gangbare besturingsmodellen, proces- en informatiemodellen en de structuur en richting die deze geven bij het houden van interviews, uitvoeren van workshops en het zorgen voor een goede verslaglegging. Bij dit alles wordt het doel, een succesvolle BI-implementatie, in het achterhoofd gehouden.

U verlaat deze cursus met een verzameling van acht templates (sjablonen) die u in uw eigen praktijk direct kunt gaan toepassen.

Deze cursus is praktijkgericht met een gedegen conceptuele basis: de praktijk van de deelnemers en de docenten staat echter centraal binnen dit programma. De continue wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de aanwezige deskundigen direct aangepakt. De cursus wordt verzorgd door de professionals van Centennium BI expertisehuis. Dit staat er borg voor dat dit seminar niet slechts theorie bevat, maar ook in belangrijke mate praktisch toepasbaar is. De docenten zijn dagelijks actief in de praktijk van Business Intelligence en zijn experts in informatieanalyse voor BI.

Wat leert u uit deze cursus ?

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de randvoorwaarden voor een succesvolle informatieanalyse te benoemen, en om een complete informatieanalyse volgens het achtstappen-plan te doorlopen.

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in:

Voor wie is deze training bestemd ?

Deze crash course richt zich tot iedereen die zich bezighoudt met het vastleggen van informatiebehoeften binnen een organisatie, i.h.b. informatie-analisten, business analisten, functioneel beheerders, adviseurs, ...

Er zijn geen strikte toelatingseisen, maar affiniteit of enige ervaring met informatieanalyse en business intelligence of datawarehousing is gewenst.

 Volledig Programma

9.30u - 10.00u
Registratie, koffie/thee en croissants, ontvangst van de deelnemers
10.00u
Programma, Dag 1 (25 Mei 2016)
13.00u
Lunch met warm/koud buffet
18.00u
Einde Dag 1
10.00u
Programma, Dag 2 (26 Mei 2016)
13.00u
Lunch met warm/koud buffet
18.00u
Einde van deze cursus

 Sprekers


Centennium BI Expertisehuis

Erik Fransen is senior BI adviseur en managing consultant bij Centennium. Als managing consultant maakt hij deel uit van het Management Team van Centennium, dat verantwoordelijk is voor de visie, strategie en bedrijfsvoering van Centennium.

Met bijna twintig jaar ervaring in het domein van Business Intelligence en Datawarehouse heeft Erik brede en diepgaande kennis opgebouwd, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, variërend van architectuur tot analytische toepassing, met als focus Business Intelligence werkelijk te laten renderen.

Erik vervult diverse rollen in de dagelijkse praktijk, variërend van architect, adviseur, informatieanalist tot coach en docent. Erik is opgeleid als Kennistechnoloog begin jaren negentig en heeft zich in de jaren daarna verder gespecialiseerd in Business Intelligence. Via werkgevers als Bolesian, Kenniscentrum CIBIT en IMN heeft hij zich snel ontwikkeld in het vakgebied waardoor hij regelmatig wordt gevraagd voor publicaties en workshops/presentaties op (inter)nationale conferenties.

Erik ontwikkelt en verzorgt diverse Centennium BI opleidingen voor een grote diversiteit aan klanten. Binnen zijn huidige klantenkring is hij verantwoordelijk voor de effectieve opzet en uitvoering van projecten, uitvoeren van audits op BI- en datawarehouseomgevingen, opleiden van klantmedewerkers en in veel gevallen draagt hij zorg voor het relatiemanagement.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->