Integratieoplossingen voor Enterprise Applicaties, Data en Processen

Integratieoplossingen voor Enterprise Applicaties, Data en Processen


Van Datawarehousing via Portals en Mashups tot SOA/BPM

7 October 2010 (14-21u)
Locatie: Pullman Diegem (Diegem)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 690 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Inleiding tot dit seminar

Elke organisatie heeft te maken met het integreren van systemen. Vele applicaties en systemen die onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn, op verschillende platformen draaien en in verschillende talen en tools ontwikkeld zijn, moeten gaan samenwerken. Het feit dat sommige applicaties zelf ontwikkeld zijn terwijl anderen gekocht zijn en een derde groep buitenshuis draait (in de cloud), maakt het integreren niet eenvoudiger.

Meer en meer gebruikers hebben echter behoefte aan integratie. Bijvoorbeeld, in rapporten moeten gegevens uit verschillende systemen samengebracht worden, internet-applicaties moeten meerdere oude systemen kunnen benaderen, voor cross-selling moet de gebruiker op meerdere applicaties ingelogd zijn, door fusies en overnames moeten databases samengevoegd worden, en om een uniform klantbeeld te krijgen moeten gegevens op elkaar afgestemd worden. Kortom, er is veel behoefte aan integratie.

Waarom dit seminar ?

Technologie om te integreren is er in overvloed, zoals SOA, datawarehousing, federation servers, mashups en business process engines. Maar welke technologie zetten we in bij welke vorm van integratie ? In dit seminar worden de verschillende oplossingen besproken. Wat zijn de voor- en nadelen van elk ? Wat zijn de markttrends en dominante spelers ? Wat zijn de relaties tussen de verschillende oplossingen ? Heeft het bijvoorbeeld zin om SOA en datawarehousing samen te voegen ?

Tevens bestaan en probleemgebieden bij integratie die voor elke integratieoplossing gelden, zoals gestructureerd omgaan met metadata, het afhandelen van semantische verschillen tussen gegevens in verschillende systemen en het opschonen van gegevens.

Kortom, heeft u te maken met integratie van data, processen en applicaties in welke zin dan ook, dan is dit seminar voor u. Op een kritische en gebalanceerde manier wordt een overzicht gegeven van de verschillende integratievormen.

Voor wie is dit seminar bestemd ?

Dit seminar is van belang voor alle IT en business professionals die direct of indirect betrokken zijn bij integratietrajecten: managers, projectleiders, IT architecten, business analisten, ontwerpers, applicatie-ontwikkelaars, ... Kortom, alle beslissingsnemers binnen uw organisatie die met de problematiek van applicatie-, data- en proces-integratie worden geconfronteerd, onafhankelijk of ze nu komen uit het domein van business intelligence/data warehousing, applicatie-ontwikkeling, ERP/CRM of BPM/SOA. Behalve een overzicht van de diverse integratievormen wordt ook een overzicht gegeven van de problematiek rond gegevenskwaliteit, governance, data management, en modernisering van legacy en silo-gebaseerde applicaties.

 Volledig Programma

1. Inleiding

2. Integreren van data met behulp van datawarehousing

3. Integreren van data met federation servers

4. Integreren van applicaties met Service Oriented Architectures

5. Integreren van applicaties door middel van proces-integratie

6. Integreren van applicaties met mashups

7. Het belang van een strategie voor het opschonen van gegevens

8. De rol van Meta Data en Master Data Management bij integratie

9 Het belang van een integratie-hub

10. Modernisatie van de huidige systemen

11. Samenvatting en besluit

 Sprekers


Rick van der Lans (R20/Consultancy BV)
R20/Consultancy BV

Rick van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op de terreinen datawarehousing, business intelligence, applicatie-integratie en databasetechnologie. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze.

Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken.

Hij schrijft voor het bekende BeyeNetwork.com. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire "SQL Leerboek", zijn in vele talen gepubliceerd. Recent is van zijn hand verschenen Data Virtualization for Business Intelligence Systems", alsook tientallen whitepapers over BI.

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->