Pragmatisch Modelleren met UML 2.0
 • (0)9 241.56.13
 • feedback@itworks.be

  Pragmatisch Modelleren met UML 2.0

  Hoe gebruikt u UML en use cases op een praktische, pragmatische en produktieve manier doorheen het software ontwikkelingsproces ?

   8-9 October 2009 (10-18)
   Crowne Plaza Antwerpen (Antwerp, Belgium)
   Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)

   Gepresenteerd in het Nederlands door

  This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars

  These related seminars and workshops may also be of interest to you:


  Volledig Programma:

  Elke dag begint om 10 u. Wij verwelkomen de deelnemers met koffie/thee vanaf 9u30 en beide dagen eindigen rond 18u.

  Gespreid over 2 dagen krijgt u:

  1.Introductie

  Een pragmatische modelleeraanpak voor systeemontwikkelprojecten.

  • Waarom modelleren in projecten?
  • Wat biedt UML?
  • Welk modelleertechnieken kent UML 2.1?
  • Biedt UML een volledig scala aan modelleertechnieken?
  • Een pragmatische modelleeraanpak voor projecten
  • Modelleren van bedrijfsproces tot werkende applicatie

  2. Scope en bedrijfsprocessen

  Starten met bedrijfsprocessen

  • Hoe stel ik de scope vast van mijn project?
  • Welk bedrijfsprocessen ondersteunt mijn nieuwe applicatie?
  • Hoe modelleer ik chronologische en hierarchische processen?
  • Elementaire bedrijfsprocessen
  • Hoe hanteer ik de OTOPOP (one time, one place, one person) richtlijnen?
  • De transitie van bedrijfsprocessen naar (smart) use cases
  Deze workshop begint waar de meeste andere UML workshops eindigen: u leert hoe u UML en use cases praktisch, pragmatisch en produktief moet gebruiken !

  3. Smart use cases

  Smart use cases als rode draad in een project

  • Verschillende niveau’s van use cases
  • User goal level en sub-function level use cases
  • Hoe identificeer ik use cases in mijn project?
  • Actoren en use cases
  • Hoe modelleer ik use cases diagrammen?
  • Use cases beschrijven
  • Het formuleren van pre- en postcondities
  • Stappenplannen en scenario's
  • Hoe onderscheid ik verschillende typen smart use cases?

  4. Modelleren en testen

  Testbare use cases

  • Use case scenario’s
  • Activity diagrammen modelleren
  • Hoe modelleer ik een activity diagram voor een use case?
  • Hoe kan ik testscenario’s identificeren bij use cases?
  • Testgevallen beschrijven bij use cases

  5. De user interface modelleren

  Use cases en de user interface

  • De alternatieven: van post-it tot prototype
  • De nauwe relatie tussen use cases en de user interface
  • Hoe modelleer ik de user interface?
  • Het user interface diagram: een DSL die UML aanvult
  • Van user interface naar ontwerp

  6. Het domeinmodel

  Klassen, hun attributen en hun relaties

  • Hoe modelleer ik het bedrijfsdomein in klassendiagrammen?
  • Welke typen attributen modelleer ik?
  • Het modelleren van referentiedata
  • Wat zijn value objects?
  • Wanneer en hoe modelleer ik associaties, aggregaties en composities?
  • Wat zijn dependencies?
  • Generalisaties en specialisaties
  • Wat is het Liskov Substitution Principle en welk effect heeft dat?
  • Klassediagrammen en gegevensmodellering

  7. Sequence diagrammen modelleren

  Interactiediagrammen, patronen en applicatiearchitectuur

  • Een overzicht van de interactiediagrammen van UML 2.1
  • Wanneer en waarvoor gebruik ik een sequence diagram?
  • Het modelleren van een sequence diagram
  • Use cases uitwerken in een sequence diagram
  • Hoe modelleer ik mijn applicatiearchitectuur in sequence diagrammen?
  • Kan ik ontwerppatronen uitdrukken in sequence diagrammen?

  8. Use cases en services

  Modelleren in servicegeorienteerde architecturen

  • Hoe identificeer ik services?
  • Hoe passen services binnen mijn pragmatische aanpak?
  • Samenwerkende services modelleren in use cases en activity diagrammen
  • Samenwerkende services modelleren in sequence diagrammen
  • Services uitwerken in actoren en smart use cases
  • Use case stereotypes voor services
  • Modelleren in kleur

  9.Modelleren in agile systeemontwikkelprojecten

  Dealing with reality, not artifacts

  • Wat is agile software development?
  • Wat kenmerkt agile projecten?
  • Hoe past modelleren en UML in een agile project?
  • Smart use cases als unit of work
  • Een kort overzicht van tools voor agile modelleren

  10. Model driven development

  Bonus topic

  • Wat is model model driven development?
  • Van PIM naar PSM naar code
  • Is codegeneratie mogelijk op basis van UML?
  • UML versus DSL’s
  • Demo

  En bekijk wie deze opleiding presenteert ...

  Vragen hierover ? Geïnteresseerd maar u kan niet deelnemen ? Stuur ons een email.

  ABOUT I.T. WORKS®

  I.T. Works has been organizing seminars and workshops on technical and business IT topics since 1992. Our high-quality, information-packed, vendor-independent events provide solutions to the problems that many IT and business professionals face today.

  CONTACT US

  I.T. Works
  Technologiepark 82, 9052 Gent
  Email: info@itworks.be
  Phone: +32 (9) 241.56.13
  Fax: +32 (9) 241.56.56
  BTW/VAT/RRRP: BE 0454.842.797

  © I.T. Works - All Rights Reserved