Pragmatisch Modelleren met UML

Pragmatisch Modelleren met UML


Hoe gebruikt u UML en use cases op een praktische, pragmatische en produktieve manier doorheen het software ontwikkelingsproces ?

3-4 March 2010 (10-18)
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen (Antwerp, Belgium)
Gepresenteerd in het Nederlands door
Prijs: 1350 EUR (excl. 21% BTW)

This event is history, please check out the List of Upcoming Seminars, or send us an email

Check out our related in-house workshops:

 Leerdoelen

Het inzetten van modelleertechnieken draagt in alle fasen van systeemontwikkelprojecten bij tot een hogere productiviteit, hogere kwaliteit van zowel ontwerp als code, en verbeterde onderhoudbaarheid van de op te leveren software. Dit geldt zowel voor agile, kort-iteratieve projecten als voor meer traditionele, lineair uitgevoerde projecten. Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden.

Waarom UML?

De modelleertaal UML is inmiddels uitgegroeid tot de wereldwijde standaard voor het modelleren van requirements, functionaliteit, componenten en services. UML 2.0 kent daartoe een groot aantal modelleertechnieken zoals use case diagrammen, activity diagrammen, sequence diagrammen, communication diagrammen, class diagrammen en package diagrammen. Deze modelleertechnieken worden gebruikt tijdens de verschillende fasen van systeemontwikkelprojecten, zoals analyse, ontwerp, bouw en zelfs tijdens testen.

De specificaties van UML definiëren echter vooral de structuur van deze modelleertechnieken en geven maar zeer beperkt aan hoe ze in de praktijk het best zijn toe te passen. Vaak is het lastig in te schatten wanneer welke techniek het best past, en hoe en tot welk detailniveau moet worden gemodelleerd. UML kent bovendien geen vastomlijnde werkwijze die de samenhang tussen de diagrammen in de verschillende fasen van uw project beschrijft. En tenslotte beschikt UML niet voor alle gezichtspunten in systeemontwikkelprojecten een modelleertechniek - denk maar aan het modelleren van bedrijfsprocessen, user interfaces of gegevens.

Waarom deze workshop ?

Deze workshop begint waar de meeste andere UML workshops eindigen: u leert hoe u UML en use cases praktisch, pragmatisch en produktief moet gebruiken !

Voor organisaties die de modelleertechnieken van UML inzetten in hun projecten is het daarom verstandig een gestructureerde, maar vooral pragmatische aanpak neer te zetten die laat zien op welk moment in projecten de diverse modelleertechnieken van pas komen, op welk wijze deze worden gemodelleerd en hoe de samenhang tussen de diagrammen wordt gewaarborgd. Deze aanpak is ook beschreven in het boek Pragmatisch modelleren met UML en is al bij vele grote maar ook kleinere organisaties geïmplementeerd en wordt al gedoceerd aan diverse hogescholen.

Tijdens deze tweedaagse workshop leert u een aantal essentiële vaardigheden voor het modelleren met UML (en andere modelleertechnieken), maar krijgt u tegelijk zo’n pragmatische werkwijze uiteengezet. Deze werkwijze begeleidt u in alle fasen van uw projecten via het modelleren van bedrijfsprocessen, requirements in (smart) use cases, testscenario’s in activity diagrammen, domeinmodellen in klassediagrammen, ontwerppatronen in sequence diagrammen en zelfs softwarearchitectuur naar de op te leveren software.

Tijdens de workshop is veel aandacht voor de praktijk. De workshop kent diverse oefeningen waarin de deelnemers de verschillende gezichtspunten van een prikkelende case uitwerken - een online dating web site. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de nauwe relatie tussen de verschillende modelleertechnieken en het gewenste detailniveau van de diagrammen. Bovendien wordt de link gelegd naar de ontwikkeling en het testen van de software op basis van de geproduceerde diagrammen en (service-georienteerde) applicatiearchitecturen. Deelnemers ontvangen bovendien een gratis exemplaar van het boek Pragmatisch modelleren met UML 2.0.

Welke vragen worden beantwoord op deze workshop ?

Voor wie is deze workshop bestemd ?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende fasen in de software-ontwikkeling:

De deelnemers worden of zijn reeds betrokken bij het modelleren, realiseren of testen van software en hebben al enige voorkennis van UML. Van de deelnemers wordt geen diepgaande praktijkervaring in de modelleertaal verwacht.

Sander's boek "Pragmatisch Modelleren met UML" dient als leidraad bij de workshop. Deelnemers krijgen dit boek mee als nalees- en naslagwerk.

 Volledig Programma

Elke dag begint om 10 u. Wij verwelkomen de deelnemers met koffie/thee vanaf 9u30 en beide dagen eindigen rond 18u.

Gespreid over 2 dagen krijgt u:

1.Introductie

Een pragmatische modelleeraanpak voor systeemontwikkelprojecten.

2. Scope en bedrijfsprocessen

Starten met bedrijfsprocessen

Deze workshop begint waar de meeste andere UML workshops eindigen: u leert hoe u UML en use cases praktisch, pragmatisch en produktief moet gebruiken !

3. Smart use cases

Smart use cases als rode draad in een project

4. Modelleren en testen

Testbare use cases

5. De user interface modelleren

Use cases en de user interface

6. Het domeinmodel

Klassen, hun attributen en hun relaties

7. Sequence diagrammen modelleren

Interactiediagrammen, patronen en applicatiearchitectuur

8. Use cases en services

Modelleren in servicegeorienteerde architecturen

9.Modelleren in agile systeemontwikkelprojecten

Dealing with reality, not artifacts

10. Model driven development

Bonus topic

 Sprekers


Sander Hoogendoorn (Capgemini)
Capgemini

In zijn rol als Principal Technology Officer bij Capgemini houdt Sander Hoogendoorn zich bezig met de innovatie van software development. Sander is erkend global thought leader op het vlak van agile development bij Capgemini. Daarbij is hij onder meer verantwoordelijk voor Capgemini's agile ontwikkelplatform, dat het Accelerated Delivery Platform (ADP) wordt genoemd.

Sander's expertise loopt van (agile and non-agile) software ontwikkelmethodieken, software architectuur, design patterns, modelering, UML, model driven software development, .NET, Java en tools. Hij coacht organisaties en projecten, en heeft talloze artikelen en columns gepubliceerd in internationale magazines, zoals OBJECTSpectrum (in Duitsland), International Developer (in Australië), Software Release Magazine. Daarnaast heeft Sander boeken geschreven over UML en over agile software development. Sander is ook een veelgevraagd spreker op nationale en international conferenties, zoals OOP, JAOO, SET, Javapolis, TDWI en DevDays. Sander verzorgt ook nog seminars en workshops over UML, .NET, software-architectuur, design patterns, en agile development zowel in Nederland als in België.

Het Accelerated Delivery Platform (ADP) stelt Capgemini en haar klanten in staat systeemontwikkelprojecten te vernellen en industrialiseren, gebruikmakend van de katalysatoren die het platform biedt, zoals de Smart lifecycle, het gebruik van smart use cases, pragmatische schattingstechnieken gebaseerd op smart use cases, agile dashboarding en burn charts om de voortgang van projceten te bewaken, model driven development, codegeneratie, frameworks en krachtige testtechnieken. Technieken en tools uit het platform worden geadopteerd door een snelgroeiend aantal grote en kleinere organisaties. Het ADP is gebruikt in diverse typen projecten, waaronder .NET, Java, Sharepoint, en meer recent zelfs in SAP implementaties and business intelligence.

Sander's blog: http://sanderhoogendoorn.com/blog

Questions about this ? Interested but you can't attend ? Send us an email !

-->